Wonderbook: Book of Spells
บทที่ 2 : คาถาขยายขนาดและหดตัว (Engorgement & Shrinking Charms)
คาถาที่ตรงไปตรงมาแต่อันตรายอย่างน่าประหลาดใจเหล่านี้ส่งผลให้ของบางอย่างขยายขนาดหรือหดตัวได้ คุณกำลังจะได้เรียนรู้คาถาทั้งคู่นี้พร้อมกัน เพื่อว่าคุณจะได้สามารถแก้ไขการร่ายคาถาที่มากเกินไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการบังเอิญไปหดขนาดการบ้านของคุณลงจนมีขนาดเล็กกระจิ๋ว หรือการปล่อยให้คางคกยักษ์ไปอาละวาดในแปลงดอกไม้ที่โรงเรียนของคุณ