Pottermore แปลไทย
น้ำยา (Potions)
เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง มักมีคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆว่า พวกมักเกิ้ลนั้นสามารถปรุงน้ำยาเวทมนตร์ และเขียนหนังสือเกี่ยวกับน้ำยาและส่วนผสมที่ถูกต้องได้หรือ