Photos of Books

รวมภาพร่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ของ Mary GrandPré

Mary GrandPré เป็นนักวาดภาพประกอบที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกในฐานะผู้วาดปกและภาพประกอบให้กับหนังสือชุด Harry Potter