เว็บไซต์มักเกิ้ล-วี จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ภาพ และวิดีโอคลิปเกี่ยวกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ อาทิ เจ.เค.โรว์ลิ่ง (J.K.Rowling), พอตเตอร์มอร์ (Pottermore), ผลงานนักแสดงที่รับบทในภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ แฮร์รี่ พอตเตอร์

หมายเหตุ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ สื่อมัลติมีเดีย หน้าจอต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ Muggle-V.com และทางเจ้าของลิขสิทธิ์หลักคือ J.K.Rowling, Warner Bros รวมไปถึงสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ผู้ได้ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์แฮร์รี่ พอตเตอร์เป็นภาษาไทย ภาพวาด และบทความใดๆ ที่เขียนขึ้นโดยเว็บไซต์และทีมงาน ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขายถ่ายโอน หรือดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นตัวอักษร โดยแจ้งชัดจากทางเว็บไซต์ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่ จะมีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ อันได้แก่ การแชร์หรือแบ่งปันเนื้อหา สาระ ผ่านระบบ Social Network ที่มีการเชื่อมและแสดงที่มาโดยตรง (หรือผ่านปุ่มแบ่งปันในเว็บไซต์) เป็นการอนุญาตสิทธิโดยเว็บไซต์ สามารถใช้ได้ เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ ภายใต้การปรากฎของลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน ถูกต้อง

รูปภาพบนเว็บไซต์ www.muggle-v.com เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์เฉพาะภายใต้เว็บไซต์ Muggle-V.com ไม่ใช่ภาพสาธารณะ ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขายถ่ายโอน หรือดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ข้อมูล ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฎในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดในเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์ ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ ได้รับการเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากหนังสือชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทยที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ภาพประกอบบทความจากทางภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทาง Warner Bros. เว็บไซต์มิได้มีเจตนาในการสร้างสรรค์เพื่อหากำไร หรือเผยแพร่ผลงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสาธารณะแต่อย่างใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

©Copyright สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 Muggle-V.com l ติดต่อด้านลิขสิทธิ์ [email protected]