Pottermore

แผนผังตระกูลวีสลีย์ (The Weasley family tree)

ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับครอบครัวของรอน นั่นก็คือพวกเขามีสมาชิกเยอะมาก! เรามาทำความรู้จักครอบครัวแห่งบ้านโพรงกระต่ายในแผนผังตระกูลวีสลีย์ไปด้วยกัน เซ็ปติมัส วีสลีย์

Pottermore

แผนผังตระกูลวีสลีย์ (The Weasley family tree)

ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับครอบครัวของรอน นั่นก็คือพวกเขามีสมาชิกเยอะมาก! เรามาทำความรู้จักครอบครัวแห่งบ้านโพรงกระต่ายในแผนผังตระกูลวีสลีย์ไปด้วยกัน เซ็ปติมัส วีสลีย์