กลุ่มต่างๆ

ตระกูลเพฟเวอเรลล์ (The Peverell Family)

“ฉันหลงคิดว่าเธอไม่รู้เรื่องการสืบหาเครื่องรางเสียอีก! พวกผู้สืบหาอย่างเราเชื่อว่าตระกูลเพฟเวอเรลล์นี่แหละเป็นต้นเรื่อง — ต้นเรื่อง —