กลุ่มต่างๆ

ผีดิบดูดเลือด (Vampire)

แวมไพร์คือสิ่งมีชีวิต (Creature) ที่ส่วนหนึ่งเป็นมนุษย์และกินเลือดเป็นอาหาร ซึ่งแวมไพร์หรือผีดิบดูดเลือดนั้นจัดอยู่ในหมวด “สิ่งมีชีวิตชั้นสูง