ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ Muggle-V.com แฟนไซต์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ แห่งประเทศไทย มักเกิ้ล-วี เป็นเว็บไซต์สาธารณะเพื่อให้ข้อมูลสาระเกี่ยวกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภายใต้ “คำสงวนสิทธิ์” ของทางเว็บไซต์ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของทางเว็บไซต์ เพื่อให้ความสบายใจแก่ทางผู้เยี่ยมชม ทางเว็บไซต์จึงขออธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Muggle-V.com ได้ เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ ของแฮร์รี่ พอตเตอร์, เจ.เค.โรว์ลิ่ง, พอตเตอร์มอร์, นักแสดงในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้แก่เว็บไซต์ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ในส่วนของ “สารานุกรมแฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “โลกเวทมนตร์” ทางเว็บไซต์จะใช้ระบบ “คุกกี้” (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอจากผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” คือข้อมูลที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าชมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยทางเว็บไซต์ และจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางเว็บไซต์

การรวบรวมและสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางผู้ใช้บริการของเว็บไซต์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการของทางเว็บไซต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลของผู้ใช้ จะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากเว็บไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านกระบวนการสมัคร แต่เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ข้อมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นโดยทางเว็บไซต์ จะปกปิดเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เว้นแต่ท่านจะเป็นผู้อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่นั้น เช่น อีเมล ที่อยูา เบอร์โทรศัพท์ บัญชีเฟสบุ๊ค ฯลฯ ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการบังคับ หรือเรียกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการจัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น นอกจากนี้ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูล่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะช่องทางใดๆ เว้นแต่ ท่านได้กำหนดสิทธิ์ในการเผยแพร่นั้นด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบาลในการร้องขอรหัสผ่าน ซึ่งเป็นความลับของท่าน ยกเว้นกรณีที่ท่านต้องการให้เราตรวจสอบข้อบกพร่องการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางชื่อผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ภายใต้ความปลอดภัยของท่าน ทางเว็บไซต์จะปกปิดเป็นความลับ จะไม่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือข้อมูลเชิงลึกจากทางเว็บไซต์ หากท่านไม่ได้ร้องขอเอง ฉะนั้นโปรดระมัดระวังการล่อลวงจากบุคคลภายนอกที่แอบอ้างเป็นทีมงานของเว็บไซต์ Muggle-V.com