รวมเหตุการณ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในวันที่ 19 กันยายน

19 กันยายน 1979

  • วันเกิดของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ ลูกสาวของนายและนางเกรนเจอร์

19 กันยายน 1991

  • เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ ฉลองวันเกิดครบรอบ 12 ปี (เธอเข้าเรียนด้วยอายุที่แก่เดือนกว่าแฮร์รี่และรอน)
    • ทำไมถึงอายุมากกว่า นั่นก็เพราะว่า เมื่อเทียบช่วงอายุของเฮอร์ไมโอนี่แล้ว เธอเกิดวันที่ 19 กันยายน ซึ่งหลังวันเปิดเรียนฮอกวอตส์ ฉะนั้นหากให้วันเปิดเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณาการครบอายุ 11 ปีบริบูรณ์ ปีที่เธออายุครบ 11 ปีบริบูรณ์คือวันที่ 19 กันยายน 1990 ซึ่งนั่นคือเวลาให้หลังจากวันเปิดเรียนแล้ว เป็นเหตุให้วันที่ 1 กันยายน 1990 เฮอร์ไมโอนี่ยังมีอายุอยู่ใน 10 ปี 11 เดือนเท่านั้น การจะเข้าเรียนด้วยเกณฑ์ 11 ปีบริบูรณ์จึงต้องเป็นวันที่ 1 กันยายน 1991 ซึ่งเธอจะมีอายุได้ 11 ปี 11 เดือน และอายุ 12 ปีในวันที่ 19 กันยายน 1991 นั่นเอง

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.