รวมเหตุการณ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในวันที่ 12 กันยายน

12 กันยายน 1991

  • แฮร์รี่ พอตเตอร์ มีเรียนวิชาฝึกบินครั้งแรกในวันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. ซึ่งคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนร่วมระหว่างกริฟฟินดอร์กับสลิธีริน
  • เนวิลล์ ลองบอตทอม ตกไม้กวาด
  • แฮร์รี่ได้รับเลือกให้เป็นซีกเกอร์จากมักกอนนากัลเอง
  • มัลฟอยท้าแฮร์รี่ให้มานัดพบตอนเที่ยงคืนแต่เขาเบี้ยวนัดและหลอกให้แฮร์รี่เกือบโดนจับได้

12sept1