น้ำยาสังหาร (Death Potion)

น้ำยาสังหาร ปรากฏครั้งแรกในภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประหารนักโทษของสภาเวทมนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือมาคูซา มีลักษณะเป็นน้ำยาสีดำที่กระเพื่อมไหวได้ราวกับมีชีวิต ผลของน้ำยาคือการหลอมละลายเผาไหม้ทุกอย่างที่มันสัมผัส ไม่เว้นแม้แต่ไม้กายสิทธิ์

น้ำยาสังหารยังมีประสิทธิภาพทางเวทมนตร์คล้ายอ่างเพนซิฟ (แต่ไม่ใช่บ่อเพนซิฟขนาดใหญ่) ที่สามารถแสดงภาพความทรงจำจากใยความทรงจำที่ถูกดึงออกมาจากนักโทษได้

เพชฌฆาต 1 ผู้ยิ้มแย้มยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นแล้วบรรจงดึงความทรงจำแสนสุขของทีน่าออกจากศีรษะเธอ ทีน่าสงบทันที สีหน้าเลื่อนลอยเหมือนเคลิ้มฝัน

เพชฌฆาต 1 เหวี่ยงความทรงจำนั้นลงไปในน้ำยา น้ำยากระเพื่อมเหมือนมีชีวิตขึ้นมาพร้อมฉากต่างๆ จากชีวิตทีน่า

– บทภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ฉากที่ 67

ตอนนี้ของเหลวในสระเปลี่ยนเป็นน้ำยาสังหารเดือดปุดๆ มันเอ่อขึ้นมาล้อมรอบเก้าอี้ของทีน่า
– บทภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ฉากที่ 73

เมื่อน้ำยาสังหารสัมผัสกับไม้กายสิทธิ์ของเพชฌฆาต มันถูกกลืนกินและเปลี่ยนสภาพน้ำยาเป็นของเหลวหนืดๆ ที่พยายามจะกลืนกินเก้าอี้และทีน่าที่เลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆ

เกร็ดน่ารู้

  • ชื่อของน้ำยาสังหารปรากฏครั้งแรกในบทภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ฉากที่ 73 และปรากฏครั้งแรกในภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่