น้ำยาหดตัว (สีเขียวสด)

เมื่อใช้จะมีผลให้สิ่งนั้นๆ มีขนาดหดเล็กลง หรือกลายสภาพเป็นอดีตเดิมของมัน เช่น หากใช้กับคางคก จะมีผลให้มันหดกลายสภาพเป็นลูกอ๊อด

ส่วนผสม

  1. รากเดซี่หั่นฝอย
  2. ชริฟเวลฟิก ปอกเปลือก
  3. กิ้งกือหั่น
  4. ม้ามหนู 1 อัน
  5. น้ำจากปลิง 1 หยด

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.