20

[ประกาศผล] กิจกรรมของพรีเมี่ยม Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ถุงผ้า

  • จตุพล แสนสีลา
  • พงศธร แก้วพิลารมย์
  • พรสินี ลาภไธสง
  • ประกายฟ้า โอกาสวิลัย
  • ธีรวัฒน์ บูรพขจร

เข็มกลัด

  • อุมาภรณ์ เคารพวงศ์ชัย
  • มณฑิตา ตระกูลชาญชัย
  • แทนรัก แสนสุข
  • พรทิพย์ สงวนสิทธิอนันต์
  • พรพิชชา หลิมไชยกุล

ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านรอรับรางวัลได้ทางไปรษณีย์เลยครับ


สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ที่ mugglev@gmail.com ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น โดยตั้งชื่อจดหมายว่า “ชิงรางวัลกับ Muggle-V ครั้งที่ 2”

ในจดหมายให้ระบุคำตอบที่ชัดเจน พร้อมด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่ง และระบุด้วยว่าอยากได้ของรางวัลเป็นเซ็ตเข็มกลัดหรือถุงผ้า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบเข้ามาเร็วและถูกต้องที่สุดวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.