เฮกเตอร์ แด็กเวิร์ธ-เกรนเจอร์ (Hector Dagworth-Granger)

เฮกเตอร์ แด็กเวิร์ธ-เกรนเจอร์ เป็นพ่อมดผู้ก่อตั้งสมาคมพิเศษสุดของนักปรุงยา (Most Extraordinary Society of Potioneers)

ประวัติที่น่าสนใจของเฮกเตอร์

???? เฮกเตอร์เคยให้คำอธิบายถึงยาเสน่ห์ที่แท้จริงไว้ว่า “นักปรุงยาที่เชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดความลุ่มหลงอย่างรุนแรงขึ้นได้ แต่กระนั้น ยังไม่เคยมีใครเลยที่สามารถสร้างความผูกพันที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นอมตะ และไม่แตกสลาย ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สมควรเรียกว่าความรัก” (นิทานของบีเดิลยอดกวี น.70)

1996 ในคาบเรียนวิชาปรุงยาคาบแรกที่เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ เข้าเรียนกับศาสตราจารย์ซลักฮอร์น เธอได้แสดงความรู้น่าทึ่งแก่อาจารย์ จนถามไถ่ชื่อของเธอ และทำให้เขานึกถึง เฮกเตอร์ แด็กเวิร์ธ-เกรนเจอร์ ซึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับเฮอร์ไมโอนี่ แต่เธอปฏิเสธเพราะตนเองนั้นเกิดจากมักเกิ้ล

ศาสตราจารย์ซลักฮอร์น: “เกรนเจอร์หรือ เกรนเจอร์ เป็นไปได้ไหมว่าเธอเป็นญาติกับเฮกเตอร์ แด็กเวิร์ธ เกรนเจอร์ คนที่ตั้งสมาคมพิเศษสุดของนักปรุงยา”

เฮอร์ไมโอนี่: “ไม่ใช่หรอกค่ะ หนูไม่คิดว่าอย่างนั้น หนูเป็นพวกเกิดจากมักเกิ้ลค่ะอาจารย์”

– แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม บ.9

จากข้อสันนิษฐาน เป็นไปได้ว่าเฮอร์ไมโอนี่และเฮกเตอร์อาจมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดจริง เพียงแต่เวทมนตร์ที่ส่งต่อถูกสายเลือดมักเกิ้ลกลบเอาไว้ จนมาผุดขึ้นที่เฮอร์ไมโอนี่อีกครั้งในรอบหลายรุ่นที่ผ่านมา