163

ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ (The Elder Wand)

(คำเตือน เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ)

ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะให้แกนกลางของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์เป็นขนหางเธสตรอล ซึ่งเป็นวัตถุอันทรงพลังและแพรวพราว ที่สามารถควบคุมได้เฉพาะโดยแม่มดหรือพ่อมดที่มีความสามารถในการเผชิญหน้าความตายเท่านั้น