ความยาวและความยืดหยุ่นของไม้กายสิทธิ์ (Wand Lengths & Flexibility)

บันทึกเกี่ยวกับความยาวและความยืดหยุ่นของไม้กายสิทธิ์นี้ นำมาจากบันทึกของนายการ์ริก โอลลิแวนเดอร์ ช่างทำไม้กายสิทธิ์

ช่างทำไม้กายสิทธิ์บางคนจับคู่ไม้กายสิทธิ์ด้วยลักษณะรูปร่างของพ่อมดแม่มด ในการใช้ไม้กายสิทธิ์ที่มีความยาวแตกต่างกัน แต่มันก็เป็นเพียงการคำนวณแบบหยาบๆ และอาจให้ผลที่ผิดพลาด เราจึงต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆ ด้วย ในประสบการณ์ของฉัน ไม้กายสิทธิ์ด้ามยาวๆ เหมาะกับพ่อมดที่มีความสูงกว่าปกติ แต่พวกเขาก็มีแนวโน้มดึงดูดแก่ผู้ที่มีโครงร่างใหญ่ และมีพฤติกรรมที่ชอบใช้เวทมนตร์อย่างไพศาลและเกินกำลังตัวเอง

ไม้กายสิทธิ์ที่ดูเกลี้ยงเกลาก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนมีบุคลิกสง่างาม และร่ายคาถาอย่างประณีตสวยงาม  อย่างไรก็ตาม ลักษณะความยาวของไม้กายสิทธิ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของไม้กายสิทธิ์ทั้งหมดด้วย ทั้งประเภทของไม้ที่ใช้ทำ แกนกลาง และความยืดหยุ่นของไม้กายสิทธิ์ ที่อาจถ่วงดุลและส่งเสริมลักษณะของความยาวไม้กายสิทธิ์

ไม้กายสิทธิ์ส่วนใหญ่มีความยาวอยู่ระหว่าง 9-14 นิ้ว ซึ่งฉันได้ขายทั้งไม้กายสิทธิ์ที่สั้นสุดๆ (แปดนิ้วและต่ำกว่านั้น) และยาวเป็นพิเศษ (มากกว่าสิบห้านิ้ว) ที่พบเห็นได้น้อย ในกรณีหลังนี้ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพต้องการไม้กายสิทธิ์ที่มีความยาวเกินความจำเป็น  อย่างไรก็ตาม ไม้กายสิทธิ์ที่มีความสั้นผิดปกติเหล่านี้ ก็ถูกเลือกใช้ในกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เพราะพวกเขามีรูปร่างที่เตี้ยกว่าคนปกติ (พ่อมดแม่มดที่มีขนาดรูปร่างเล็กก็อาจถูกเลือกให้ใช้ไม้กายสิทธิ์ที่ยาวกว่าได้)

ความยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นของไม้กายสิทธิ์นั้น แสดงถึงความสามารถในการปรับตัว และความสมัครใจที่จะเปลี่ยนผู้ครอบครอง ระหว่างไม้กายสิทธิ์ และเจ้าของมัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ควรพิจารณาแบ่งแยกจาก ไม้ที่ใช้ทำ แกนกลาง และความยาว รวมถึงประสบการณ์ชีวิตและรูปแบบในการร่ายคาถาของตัวเจ้าของ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่นำไปสู่การทำไม้กายสิทธิ์ ในคำถามเฉพาะ


ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/wand-lengths-and-flexibilit