ผู้คุมวิญญาณและช็อกโกแลต (Dementors and Chocolate)

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง

คุณสมบัติในการกระตุ้นอารมณ์ของช็อกโกแลต เป็นที่รู้กันดีทั้งในโลกมักเกิ้ลและโลกของพ่อมด ช็อกโกแลตเป็นยาถอนพิษชั้นเลิศ สำหรับผู้สูญเสียกำลังจากการสัมผัสผู้คุมวิญญาณ (Dementors) ซึ่งจะดูดกลืนเอาความหวังและความสุขไปจากสิ่งที่อยู่ใกล้มัน

ช็อกโกแลตสามารถรักษาได้ในระยะสั้นเท่านั้น วิธีที่จะต่อสู้กับผู้คุมวิญญาณ (Dementors) – หรือความซึมเศร้า – จำเป็นต้องมีความสุขอย่างถาวร การทานช็อกโกแลตมากเกินไปไม่ได้ให้ประโยชน์ใดแก่มักเกิ้ลและพ่อมด


ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/dementors-and-chocolate