141

Lego and The Magical World of Happy Potter, Thailand 2010

งานจัดแสดงเลโก้แฮร์รี่ พอตเตอร์ ณ ศูนย์การค้าพารากอน เมื่อวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ครับ เป็นงานที่จัดแสดงและขายสินค้าแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทั้งหนังสือและภาพยนตร์ รวมถึงสินค้าเลโก้แฮร์รี่ พอตเตอร์ ครับ