ผู้รักษาความลับ (Secret Keeper)

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง

คาถาฟิเดลลิอัส เป็นคาถาโบราณที่ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้ เป็นคาถาที่ใช้เพื่อปกปิดข้อมูลไว้ภายในคนเป็น ผู้ที่ถูกเลือกหรือผู้รักษาความลับ (Secret Keeper) เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ แต่ก็มีหลายคนที่รู้ความลับก่อนหน้านี้ หากผู้รักษาความลับบอกข้อมูลลับนั้น บรรดาผู้ที่พยายามเปิดเผยความลับจะถูกพันธนาการไว้ด้วยคาถาฟิเดลลิอัส และพบว่าตนเองไม่สามารถเผยความลับนั้นได้

คาถาฟิเดลลิอัส ไม่ได้ไร้ซึ่งจุดอ่อนซะทีเดียว หากผู้รักษาความลับมีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูล เขาสามารถเปิดเผยได้ทุกเมื่อ (แม้ว่าความลับนั้นจะไม่สามารถบังคับ เสกคาถา หรือทรมานเพื่อเอาข้อมูลออกมาจากผู้รักษาความลับได้ ถ้าพวกเขาไม่ยอมแพ้ที่จะรักษาความลับของพวกเขา มันจะต้องให้ด้วยความสมัครใจ) ถ้าผู้รักษาความลับตาย ผู้ที่เขาหรือเธอเปิดเผยข้อมูลให้รู้ก็จะกลายเป็นผู้รักษาความลับแทน ซึ่งสามารถเกี่ยวพันกับคนหลายคน บางคนในนั้นอาจยินดีที่จะเผยความลับ

โดยทั่วไปว่ากันว่า ผู้รักษาความลับ เป็นตำแหน่งที่เป็นอันตรายที่จะครอบครอง มันเป็นเวทมนตร์ที่รุนแรงและมีผลผูกพัน มีน้อยคนที่จะยอมรับหน้าที่แต่โดยดี ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความลับสามารถให้ได้โดยการสมัครใจเท่านั้น แต่หลายคนก็ถูกทำให้ยอมจำนนโดยคำสาปสะกดใจและคำสาปกรีดแทงเพื่อรีดให้พวกเขาเปิดเผยข้อมูลนั้น


ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/secret-keeper

แปล: Fhapez Bell @Muggle-V.com