รวมเหตุการณ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในวันที่ 3 สิงหาคม

3 สิงหาคม 1996

harry-weasleyshop

  • หากอ้างอิงปฏิทินจริงของปี 1996 จะทราบได้ว่า วันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันพฤหัสบดี และสองสามวันต่อมาในวันเสาร์ คือวันที่ 3 สิงหาคมตามปฏิทินจริง แฮร์รี่ รอน เฮอร์ไมโอนี่ จินนี่ อาเธอร์ และมอลลี่เดินทางไปตรอกไดแอกอนโดยได้รับความคุ้มครองด้วยรถยนต์พิเศษจากกระทรวงเวทมนตร์มาพาพวกเขาไปยังตรอกไดแอกอนเพื่อซื้อข้าวของและหนังสือเรียน
  • แฮร์รี่มาถึงร้านเกมกลวิเศษวีสลีย์เป็นครั้งแรก
  • สามสหายแอบตามเดรโกไปที่ร้านบอร์เจ็นและเบิร์กส์

borginandburges

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.