คาถาและคำสาป ในบทภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่

หมายเหตุ: ข้อมูลด้านล่างยึดถือตามภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ (Fantastic Beasts and Where to Find Them) และหนังสือบทภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่เท่านั้น ยกเว้นในส่วนของข้อมูลน่ารู้อื่น ซึ่งจะมาจากรายละเอียดภายนอกร่วมด้วย

คาถาและคำสาปที่มีคำร่าย

* คาถาและคำสาปที่มีคำร่าย ที่นี้ หมายถึงคาถาที่มีตัวละครเปล่งเสียงคำร่ายขึ้นมาอย่างครบถ้วนเป็นหลัก 

มีทั้งหมด 6 คาถา รวมการร่ายคาถาทั้งหมด 8 ครั้ง ได้แก่

1.คาถาสะเดาะกุญแจ

ชื่ออื่น ๆคาถาอาโลโฮโมรา, Unlocking Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: อาโลโฮโมร่า

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Alohomora

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา: คาถานี้ใช้ร่ายเพื่อเปิดประตูที่ล็อกอยู่ โดยผู้ใช้คาถาจะต้องเอาไม้กายสิทธิ์เคาะที่รูกุญแจ หรือชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่ประตู แล้วจึงร่ายคาถา ผลที่ได้ก็คือประตูจะเปิดออก (อย่างไรก็ดีบางสถานที่ถ้าใช้คาถาป้องกันที่ดีพอ คาถานี้ก็จะไม่ได้ผล)

การปรากฏและพิกัดหน้า:

ฉากที่ 15 เป็นฉากที่นิวท์เสกคาถาใส่ประตูห้องนิรภัยที่ธนาคารเพื่อเข้าไปจับนิฟเฟลอร์ (เล่ม UK – หน้า 26 / เล่ม US – หน้า 26 / เล่มไทย – หน้า 33)

ฉากที่ 70 เป็นฉากที่ควีนนี่เสกคาถาใส่ประตูห้องทำงานของเกรฟส์ แต่ไม่สำเร็จ จนท้ายที่สุดเจคอบใช้วิธีถีบประตูแทน (เล่ม UK – หน้า 169 / เล่ม US – หน้า 168 / เล่มไทย – หน้า 173)

ข้อมูลน่ารู้อื่น :

 • คาถานี้เป็นคาถาที่มีคำร่ายชัดเจนที่ปรากฏเป็นคาถาแรกในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งปรากฏในเล่มแรกคือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ และยังเป็นคาถาที่มีคำร่ายชัดเจนที่ปรากฏเป็นคาถาแรกในภาพยนตร์ชุดสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ด้วย
 • คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาถิ่นซิดิกิ (Sidiki) ของแอฟริกันตะวันตก มีความหมายว่า ‘มิตรต่อหัวขโมย’

2.คาถามัดตราสัง

ชื่ออื่น ๆ: คาถาสาปให้ร่างติดกัน (แขนขาติดกับลำตัว), Full Body-Bind Curse, Body Freezing Spell

คำร่ายเป็นภาษาไทย: เพ็ตตริฟิคัส โททาลัส

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Petrificus Totalus

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา: คาถานี้หากจะเสกให้ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่คนคนนั้น แล้วร่ายคาถา แขนของบุคคลนั้นจะตกมาอยู่ข้างลำตัว ขารวบติดกันทันที ร่างแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้

การปรากฏและพิกัดหน้า:

ฉากที่ 15 เป็นฉากที่นิวท์เสกคาถาใส่บิงลีย์ ที่เผอิญมาเห็นนิวท์และเจคอบหน้าห้องนิรภัยและคิดว่าทั้งสองกำลังจะขโมยเงินทอง (เล่ม UK – หน้า 26 / เล่ม US – หน้า 26 / เล่มไทย – หน้า 33)

ข้อมูลน่ารู้อื่น :

 • คาถานี้เป็นคาถาที่มีคำร่ายชัดเจนที่ปรากฏเป็นคาถาที่ 4 ในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งปรากฏในเล่มแรกคือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์
 • คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินหลักๆ ดังนี้ petra (ภาษาละติน เป็นคำนาม แปลว่า ‘หิน’) + fieri (ภาษาละติน เป็นคำกริยา แปลว่า ‘กลายเป็น’) + totus (ภาษาละติน เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ‘สมบูรณ์’)

3.คาถากระจกแตกละเอียด

คำร่ายเป็นภาษาไทย: ฟิเนสทรา

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Finestra

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา: คาถานี้เมื่อชี้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาเสกใส่กระจก กระจกจะแตกละเอียด

การปรากฏและพิกัดหน้า:

ฉากที่ 50 เป็นฉากที่นิวท์เสกคาถาทำให้กระจกหน้าร้านเพชรแตกเพื่อเข้าไปจับตัวนิฟเฟลอร์ (เล่ม UK – หน้า 124 / เล่ม US – หน้า 123 / เล่มไทย – หน้า 128)

ข้อมูลน่ารู้อื่น :

 • คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินว่า fenestra (เป็นคำนาม) แปลว่าหน้าต่าง และในภาษาคาตาลัน ภาษาอิตาเลียน ภาษาซิซิเลียนก็ใช้คำว่า finestra ซึ่งแปลว่าหน้าต่างเช่นกัน นอกจากนี้ยังน่าสังเกตอีกว่าคำว่า fine (เป็นคำคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายถึงขนาดชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ยากที่จะสังเกต และคำว่า finis (เป็นคำนาม) ในภาษาละตินก็แปลว่าการจบด้วย เมื่อรวมความหมายทั้งหมดก็จะสื่อได้ว่า หน้าต่างที่แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ จนหมด

4.คาถาเรียกของ

ชื่ออื่น ๆ: Summoning Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: แอ๊กซีโอ (ตามการแปลในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ฉบับภาษาไทย)

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Accio

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา: คาถานี้ใช้สำหรับเรียกสิ่งของ โดยการชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่สิ่งนั้น ๆ แล้วร่ายคาถา สิ่งนั้น ๆ ก็จะพุ่งตรงมาหาคนร่ายคาถา

การปรากฏและพิกัดหน้า:

ฉากที่ 50 เป็นฉากที่นิวท์ร่ายคาถาเรียกให้ตัวนิฟเฟลอร์กับพวกเครื่องประดับเพชรในตัวมันลอยกลับมาหา (เล่ม UK – หน้า 125 / เล่ม US – หน้า 125 / เล่มไทย – หน้า 129)

ฉากที่ 116 เป็นฉากที่ทีน่าร่ายคาถาเรียกเก็บไม้กายสิทธิ์ของเกรฟส์ที่หล่นอยู่มาหาเธอ (เล่ม UK – หน้า 258 / เล่ม US – หน้า 256 / เล่มไทย – หน้า 260)

ข้อมูลน่ารู้อื่น :

 • คาถานี้เป็นคาถาที่มีคำร่ายชัดเจนที่เคยปรากฏ ในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในเล่มที่ 4 คือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี
 • โดยปกติคาถานี้ใช้เรียกสิ่งของ แต่บางครั้งก็สามารถเรียกสิ่งมีชีวิต เช่น คนหรือสัตว์มาได้ อย่างในกรณีนิวท์ใช้คาถานี้เรียกตัวนิฟเฟลอร์ แต่ว่ามันเป็นผลมาจากการเรียกสิ่งของที่อยู่ในตัวนิฟเฟลอร์ซึ่งก็คือพวกเครื่องประดับเพชร ทั้งนี้ไม่ควรใช้คาถานี้กับคนหรือสัตว์ถึงแม้จะเป็นการเรียกของจากพวกเขาก็ตาม เพราะคาถานี้มีความไวในการเคลื่อนที่มาก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ (อ้างอิง)
 • คาถานี้ออกเสียงว่า แอ๊ก-คี-โอ (AK-key-oh) (อ้างอิงภาพยนตร์และ Wonderbook : Book of Spells http://www.youtube.com/watch?v=SOSGJw5eC6Y )
 • คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินว่า accio (เป็นคำกริยา) ซึ่งแปลว่าเรียกมา รวบรวม

5.คาถาเปิดประตู

ชื่ออื่น ๆ: Opening Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: อะแบร์โต

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Aberto

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา: คาถานี้เมื่อชี้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาจะส่งผลให้ประตูที่ล็อกเปิดออก เป็นคาถาที่มีผลเช่นเดียวกับ Alohomora

การปรากฏและพิกัดหน้า:

ฉากที่ 70 เป็นฉากที่ควีนนี่ลองใช้คาถานี้เพื่อเปิดประตูห้องทำงานของเกรฟส์ แต่ไม่สำเร็จจนท้ายที่สุดเจคอบใช้วิธีถีบประตูแทน (เล่ม UK – หน้า 169 / เล่ม US – หน้า 169 / เล่มไทย – หน้า 173)

ข้อมูลน่ารู้อื่น :

 • คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาโปรตุเกสว่า aberto (เป็นคำคุณศัพท์) แปลว่าเปิด

6.คาถาเผยตัวตน

คำร่ายเป็นภาษาไทย: เรเวลิโอ

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Revelio

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา: คาถานี้เมื่อชี้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาไปที่บุคคลใด ๆ ที่ปลอมตัวอยู่ จะส่งผลเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริง

การปรากฏและพิกัดหน้า:

ฉากที่ 116 เป็นฉากที่นิวท์ใช้คาถานี้หลังจากจับกุมเกรฟส์ได้แล้ว และเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเกรฟส์ก็คือกรินเดลวัลด์ (เล่ม UK – หน้า 258 / เล่ม US – หน้า 256 / เล่มไทย – หน้า 260)

ข้อมูลน่ารู้อื่น :

 • คาถานี้ไม่ได้ใช้เผยตัวตนคนที่ปลอมตัวโดยการดื่มน้ำยาสรรพรส ในกรณีของกรินเดลวัลด์ที่ปลอมตัวเป็นเกรฟส์ เขาไม่ได้ใช้น้ำยาสรรพรส แต่ใช้คาถา (อ้างอิง)
 • ในภาพยนตร์ออกเสียงคำร่ายนี้ว่า เร-เวล-ลี-โอ (reh-VEL-ee-oh)
 • ใน แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ภาษาไทย หน้า 164 ปรากฏคาถาที่ใกล้เคียงกันนี้ว่า โฮเมนัม ริเวลิโอ ใช้เพื่อบังคับให้มนุษย์เปิดเผยตัว ซึ่งใช้เฉพาะเจาะจงที่มนุษย์เป็นเฉพาะ ขณะที่ ริเวลิโอ เฉย ๆ ใช้เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่
 • คาถานี้ปรากฏครั้งแรกในวิดีโอเกม แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ภาค 2 ในรูปแบบ NDS เป็นคาถาเพื่อเปิดเผยวัตถุที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏขึ้น (อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=RiHEckWJeLY)
 • คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินว่า revelo (เป็นคำกริยา) ซึ่งแปลว่าเปิดเผยออกมา

คาถาและคำสาปอื่น ที่ไม่มีคำร่ายออกมา

* ไม่นับรวมผลของคาถาที่เกิดจากพลังของออบสคูรัส 

 • ฉากที่ 1 (เล่ม UK – หน้า 1 / เล่ม US – หน้า 1 / เล่มไทย – หน้า 9) คาถาอะไรสักอย่างซึ่งมีแสงสีขาวสว่างจ้า ซึ่งกรินเดลวัลด์ร่ายคาถาใส่มือปราบมารห้าคน
 • ฉากที่ 13 (เล่ม UK – หน้า 23 / เล่ม US – หน้า 23 / เล่มไทย – หน้า 30) นิวท์ใช้คาถาเพื่อเรียกให้เจคอบมาหาโดยชี้ไม้กายสิทธิ์ไปทางเจคอบ เป็นคาถาที่ไม่มีแสง [อาจเป็นคาถาแอ๊กซีโอหรือคาถาอื่นใดก็ได้ – ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน]
 • ฉากที่ 31 (เล่ม UK – หน้า 56 / เล่ม US – หน้า 56 / เล่มไทย – หน้า 61) ทีน่าเอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 31 (เล่ม UK – หน้า 58 / เล่ม US – หน้า 58 / เล่มไทย – หน้า 63) นิวท์ใช้คาถาเพื่อเปลี่ยนคำพูดของคนจรจัดโดยชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่คนจรจัด เป็นคาถาที่ไม่มีแสง [อาจเป็นคาถางงงัน ซึ่งก็คือคาถาคอนฟันโดก็เป็นได้ – ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน]
 • ฉากที่ 34 (เล่ม UK – หน้า 60 / เล่ม US – หน้า 60 / เล่มไทย – หน้า 65) นิวท์ใช้คาถาซ่อมแซมห้องของเจคอบ [กล่าวถึงว่าใช้ แต่ไม่ได้ปรากฏเป็นคำร่าย ซึ่งจริง ๆ ก็คือ เรปาโร – ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน]
 • ฉากที่ 35 (เล่ม UK – หน้า 63 / เล่ม US – หน้า 63 / เล่มไทย – หน้า 67) ทีน่าเอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 41 (เล่ม UK – หน้า 79 / เล่ม US – หน้า 79 / เล่มไทย – หน้า 83) ควีนนี่ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาให้ชุดออกจากหุ่น
 • ฉากที่ 41 (เล่ม UK – หน้า 82 / เล่ม US – หน้า 82 / เล่มไทย – หน้า 86) ควีนนี่ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาจัดเตรียมของทำอาหาร
 • ฉากที่ 41 (เล่ม UK – หน้า 82 / เล่ม US – หน้า 82 / เล่มไทย – หน้า 87) ทีน่าใช้ไม้กายสิทธิ์ชี้ไปที่ตู้ ร่ายคาถาให้พวกจานชามออกมา
 • ฉากที่ 41 (เล่ม UK – หน้า 83 / เล่ม US – หน้า 83 / เล่มไทย – หน้า 88) ควีนนี่สะบัดไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาทำสตรูเดิล
 • ฉากที่ 44 (เล่ม UK – หน้า 91 / เล่ม US – หน้า 91 / เล่มไทย – หน้า 95) ทีน่าเอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 47 (เล่ม UK – หน้า 100 / เล่ม US – หน้า 101 / เล่มไทย – หน้า 104) นิวท์ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาร่มวิเศษ
 • ฉากที่ 47 (เล่ม UK – หน้า 115 / เล่ม US – หน้า 115 / เล่มไทย – หน้า 119) นิวท์เอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 50 (เล่ม UK – หน้า 126 / เล่ม US – หน้า 125 / เล่มไทย – หน้า 129) นิวท์ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่กระจก ร่ายคาถาเสกให้กระจกหน้าร้านค้าติดหนึบเหมือนเยลลี่ เพื่อจับตัวนิฟเฟลอร์
 • ฉากที่ 54 (เล่ม UK – หน้า 134 / เล่ม US – หน้า 134 / เล่มไทย – หน้า 138) นิวท์พยายามใช้คาถาซ่อมแซม โดยการร่ายคาถา Reparo แต่ร่ายไม่จบ ร่ายได้แค่ Repar (เรปา) ก็โดนลิงบาบูนแย่งไม้กายสิทธิ์ไป
 • ฉากที่ 60 (เล่ม UK – หน้า 148 / เล่ม US – หน้า 148 / เล่มไทย – หน้า 152) เกรฟส์ใช้คาถายึดกระเป๋านิวท์ไปโดยที่ไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์ [ในจุดนี้สังเกตได้ว่าใช้คำว่า summons เกรฟส์จึงน่าจะใช้คาถาแอ๊กซีโอแบบไร้เสียงและไร้ไม้กายสิทธิ์ – ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน]
 • ฉากที่ 60 (เล่ม UK – หน้า 148 / เล่ม US – หน้า 148 / เล่มไทย – หน้า 152) มีคาถาแสงจ้ามากมายถูกร่ายขึ้นมาเพื่อจับกุมตัวนิวท์ ทีน่า เจคอบจนล้มนั่งคุกเข่า และไม้กายสิทธิ์ของนิวท์ก็ลอยไปอยู่ในมือของเกรฟส์
 • ฉากที่ 60 (เล่ม UK – หน้า 148 / เล่ม US – หน้า 148 / เล่มไทย – หน้า 152) เกรฟส์ใช้คาถาโดยไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์เพื่อยึดไม้กายสิทธิ์ไปจากมือของนิวท์
 • ฉากที่ 65 (เล่ม UK – หน้า 159 / เล่ม US – หน้า 158 / เล่มไทย – หน้า 164) เกรฟส์ใช้คาถาเรียกออบสคูรัสออกมาจากกระเป๋านิวท์โดยที่ไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์
 • ฉากที่ 67 (เล่ม UK – หน้า 164 / เล่ม US – หน้า 163 / เล่มไทย – หน้า 168) มือเพชฌฆาตใช้ไม้กายสิทธิ์ดึงเอาความทรงจำที่มีความสุขของทีน่าออกมาจากหัวทีน่า
 • ฉากที่ 68 (เล่ม UK – หน้า 165 / เล่ม US – หน้า 165 / เล่มไทย – หน้า 170) ควีนนี่เอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 68 (เล่ม UK – หน้า 166 / เล่ม US – หน้า 166 / เล่มไทย – หน้า 171) ควีนนี่เอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 68 (เล่ม UK – หน้า 167 / เล่ม US – หน้า 167 / เล่มไทย – หน้า 171) เจคอบเอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate (แต่ไม่มีการใช้)
 • ฉากที่ 69 (เล่ม UK – หน้า 168 / เล่ม US – หน้า 168 / เล่มไทย – หน้า 172) ทีน่าร่ายคาถาบางอย่างใส่แมรี่ ลู
 • ฉากที่ 71 (เล่ม UK – หน้า 170 / เล่ม US – หน้า 170 / เล่มไทย – หน้า 174) คาถาอะไรสักอย่างที่นิวท์อาศัยจังหวะแย่งไม้กายสิทธิ์ของมือเพชฌฆาตหญิงคนที่ 2 แล้วไม้กายสิทธิ์เสกคาถาโดนมือเพชฌฆาตหญิงคนที่ 1 สลบลงกับพื้น
 • ฉากที่ 76 (เล่ม UK – หน้า 175 / เล่ม US – หน้า 175 / เล่มไทย – หน้า 179) คาถาและคำสาปอะไรสักอย่างที่พวกมือปราบมารเสกปะทะนิวท์กับทีน่าที่ชั้นใต้ดิน
 • ฉากที่ 79 (เล่ม UK – หน้า 181 / เล่ม US – หน้า 181 / เล่มไทย – หน้า 185) เกรฟส์ใช้นิ้วโป้งเลื่อนไปตามรอยแผลบนมือของครีเดนซ์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
 • ฉากที่ 81 (เล่ม UK – หน้า 189 / เล่ม US – หน้า 189 / เล่มไทย – หน้า 193) ทีน่ากับควีนนี่ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาเปลี่ยนชุดแต่งกาย
 • ฉากที่ 81 (เล่ม UK – หน้า 189 / เล่ม US – หน้า 189 / เล่มไทย – หน้า 193) นิวท์ใช้คาถาจัดเครื่องแต่งกายของเขาให้ดี (ผูกโบ)
 • ฉากที่ 82 (เล่ม UK – หน้า 190 / เล่ม US – หน้า 190 / เล่มไทย – หน้า 194) มีการระบุว่าแม่มดนักร้องเพลงแจ๊สซึ่งเป็นก็อบลินในร้าน The Blind Pig ใช้ไม้กายสิทธิ์เพื่อร่ายกลุ่มควันที่เป็นรูปร่างต่าง ๆ ประกอบบทเพลง
 • ฉากที่ 82 (เล่ม UK – หน้า 194 / เล่ม US – หน้า 193 / เล่มไทย – หน้า 197) ทีน่าเอ่ยถึงคาถาลบความจำ Obliviate ในเหตุการณ์ที่เธอใช้คาถาทำร้ายแมรี่ ลู เลยต้องลบความจำผู้เห็นเหตุการณ์
 • ฉากที่ 88 (เล่ม UK – หน้า 205 / เล่ม US – หน้า 204 / เล่มไทย – หน้า 208) มีการพูดถึงเวทมนตร์บางอย่างที่ทำให้เข็มขัดหลุดออกจากมือแมรี่ ลูจนทำให้เป็นแผล (ไม่มีการใช้ไม้กายสิทธิ์)
 • ฉากที่ 88 (เล่ม UK – หน้า 205 / เล่ม US – หน้า 205 / เล่มไทย – หน้า 208) มีการพูดถึงเวทมนตร์บางอย่างที่ทำให้เข็มขัดเลื้อยจากไป (ไม่มีการใช้ไม้กายสิทธิ์)
 • ฉากที่ 101 (เล่ม UK – หน้า 239 / เล่ม US – หน้า 236 / เล่มไทย – หน้า 241) มีการพูดถึงทีน่าใช้ไม้กายสิทธิ์ยิงคาถาใส่เกรฟส์
 • ฉากที่ 101 (เล่ม UK – หน้า 239 / เล่ม US – หน้า 237 / เล่มไทย – หน้า 241) มีการพูดถึงเกรฟส์ใช้เวทมนตรปะทะคาถาของทีน่า
 • ฉากที่ 101 (เล่ม UK – หน้า 239 / เล่ม US – หน้า 237 / เล่มไทย – หน้า 241) มีการพูดถึงเกรฟส์ใช้ไม้กายสิทธิ์เสกคาถาเรียกรถลอยมาตัดหน้าทีน่า [อาจเป็นคาถาแอ๊กซีโอหรือคาถาอื่นใดก็ได้ – ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน]
 • ฉากที่ 103 (เล่ม UK – หน้า 241 / เล่ม US – หน้า 238 / เล่มไทย – หน้า 243) พวกมือปราบมารยิงคาถาใส่ออบสคูรัส มีทั้งแสงสีฟ้าและแสงสีขาว
 • ฉากที่ 107 (เล่ม UK – หน้า 244 / เล่ม US – หน้า 242 / เล่มไทย – หน้า 246) พวกมือปราบมารร่ายคาถาสร้างสนามพลังป้องกันพื้นที่ทางเข้าออกรถไฟใต้ดินไว้ โดยชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่พื้นทางเดินขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า เพื่อทำสนามพลังป้องกันแบบเดียวกับที่ใช้ป้องกันฮอกวอตส์ ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ตอน 2
 • ฉากที่ 108 (เล่ม UK – หน้า 246 / เล่ม US – หน้า 244 / เล่มไทย – หน้า 248) เกรฟส์ร่ายคาถาทำร้ายนิวท์ โดยหนแรกผลของคาถามีแสงจ้า ส่วนรอบหลัง ๆ เกรฟส์ร่ายคาถาแต่นิวท์หลบตรงเสา
 • ฉากที่ 108 (เล่ม UK – หน้า 247 / เล่ม US – หน้า 245 / เล่มไทย – หน้า 249) เกรฟส์ร่ายคาถาทำให้ครีเดนซ์หลบรถไฟทัน
 • ฉากที่ 110 (เล่ม UK – หน้า 248 / เล่ม US – หน้า 246 / เล่มไทย – หน้า 250) เกรฟส์ร่ายคาถาทำร้ายนิวท์ โยนนิวท์ขึ้นสูงกลางอากาศ แล้วพอนิวท์ตกลงมา ก็สาดคาถาไม่ยั้งเหมือนแส้
 • ฉากที่ 112 (เล่ม UK – หน้า 249 / เล่ม US – หน้า 247 / เล่มไทย – หน้า 251) เกรฟส์ยังคงสาดคาถาไม่ยั้งเหมือนแส้
 • ฉากที่ 114 (เล่ม UK – หน้า 254 / เล่ม US – หน้า 252 / เล่มไทย – หน้า 256) พวกมือปราบมารระดมยิงคาถาใส่ออบสคูรัส
 • ฉากที่ 116 (เล่ม UK – หน้า 255 / เล่ม US – หน้า 253 / เล่มไทย – หน้า 257) พวกมือปราบมารระดมยิงคาถาใส่ออบสคูรัส
 • ฉากที่ 116 (เล่ม UK – หน้า 257 / เล่ม US – หน้า 255 / เล่มไทย – หน้า 259) มีการพูดถึงเวทมนตร์กำแพงแสงสีขาวที่กั้นเกรฟส์อยู่
 • ฉากที่ 116 (เล่ม UK – หน้า 258 / เล่ม US – หน้า 256 / เล่มไทย – หน้า 260) เกรฟส์ใช้คาถาต่อสู้กับพวกมือปราบมาร และก็กันคาถาด้วย
 • ฉากที่ 118 (เล่ม UK – หน้า 263 / เล่ม US – หน้า 262 / เล่มไทย – หน้า 265) มีการพูดถึงว่าพวกมือปราบมารจัดการใช้คาถาซ่อมแซมต่าง ๆ ไปทั่วเมือง [ซึ่งก็คือคาถาเรปาโรนั่นเอง – ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน]
 • ฉากที่ 118 (เล่ม UK – หน้า 264 / เล่ม US – หน้า 262 / เล่มไทย – หน้า 266) มีการพูดถึงว่ามือปราบมารคนหนึ่งเปลี่ยนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องสภาพอากาศ
 • ฉากที่ 120 (เล่ม UK – หน้า 269 / เล่ม US – หน้า 268 / เล่มไทย – หน้า 271) ควีนนี่ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาร่มวิเศษ

แหล่งอ้างอิง: