Author: Lily Evans Potter

"แฮร์รี่ พอตเตอร์ ไม่ใช่หนังสือเพื่อความบันเทิงแต่เพียงอย่างเดียว ถ้าคุณอ่านโดยซึมซับแง่คิดต่างๆ สำนวนภาษา แนวการเขียน หรือเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของชาติเรา คุณจะได้ความรู้กว้างขึ้น และมันอาจนำไปสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ดีก็ได้" Lily Evans Potter (แฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่ พอตเตอร์ 2014)