ไม้กายสิทธิ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องแบรนด์ Wow! Stuff

ไม้กายสิทธิ์ของ Wow! Stuff มี 4 รุ่น ได้แก่

1. รุ่น Wingardium Leviosa

ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์ของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ (Hermione Granger) กับขนนก

2. รุ่น Light Painting Wand

ปัจจุบันมีขายอยู่ 3 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter)
  • ไม้กายสิทธิ์ของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ (Hermione Granger)
  • ไม้กายสิทธิ์ของนิวท์ สคามันเดอร์ (Newt Scamander)

3. รุ่น The Elder’s Lumos Wand

ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ของอัลบัส ดัมเบิลดอร์ (The Elder Wand)

4. รุ่น Tom Riddle’s Diary

เป็นไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ขนาดเล็กใช้ฉายไฟเพื่อให้เห็นหมึกล่องหน โดยมากับชุดสมุด ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบ