ไม้กายสิทธิ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Running Press (ประเภท Mini Toy)

ไม้กายสิทธิ์ของ Running Press (ประเภท Mini Toy) มีอยู่ 4 รุ่นดังนี้

1. รุ่น Mega Mini Kits

ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter)

2. รุ่น Deluxe Mega Kit

ปัจจุบันมีขายอยู่ 2 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter)
  • ไม้กายสิทธิ์ของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ (Hermione Granger)

3. รุ่น Commemorative Kit

ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์ของโวลเดอมอร์ (Voldemort)

4. รุ่น Christmas Wreath and Wand Set

ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบคือ

  • ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) มาพร้อมกับพวงมาลัยคริสต์มาส

รีวิวไม้กายสิทธิ์ตัวอย่าง

ชื่อไม้: ไม้ของ Harry Potter

รุ่นไม้: Mega Mini Kits

ความยาว (หน่วยเป็นนิ้ว): 12 นิ้ว

สีตัวไม้: สีดำและสีน้ำตาล

ลักษณะพิเศษอื่น ๆ ของไม้: ตัวไม้เป็นแท่งพลาสติก 4 ชิ้นต่อกัน บริเวณด้ามจับมีลักษณะคล้ายเปลือกไม้ตะปุ่มตะป่ำสีดำ ตัวไม้ส่วนที่เหลือเรียวยาวสีน้ำตาล

ลักษณะบรรจุภัณฑ์: กล่องรูปแฮร์รี่ พอตเตอร์เขียนไว้ว่า Harry Potter Wizard’s Wand and Sticker Book ด้านในมีชุดต่อไม้กายสิทธิ์กับหนังสือสติ๊กเกอร์

ราคา: 4.99 ปอนด์ (ราคาปี 2011-2012)

แหล่งซื้อ: ร้านหนังสือ Waterstones

ชื่อไม้: ไม้ของ Harry Potter

รุ่นไม้: Deluxe Mega Kit

ความยาว (หน่วยเป็นนิ้ว): 7 ¾ นิ้ว

สีตัวไม้: สีดำและสีน้ำตาล

ลักษณะพิเศษอื่นๆของไม้: ตัวไม้เป็นแท่งพลาสติก 2 ชิ้นต่อกัน บริเวณด้ามจับมีลักษณะคล้ายเปลือกไม้ตะปุ่มตะป่ำสีดำตัวไม้ ส่วนที่เหลือเรียวยาวสีน้ำตาลจรดปลายไม้ที่เป็นสีขาวขุ่น เมื่อกดปุ่มตรงด้ามไม้จะมีไฟสว่างที่ปลายไม้

ลักษณะบรรจุภัณฑ์: กล่องรูปแฮร์รี่ พอตเตอร์ เขียนไว้ว่า Harry Potter Harry Potter’s Wand with Sticker Book ด้านในมีชุดต่อไม้กายสิทธิ์แท่นเสียบไม้กายสิทธิ์กับหนังสือสติ๊กเกอร์

ราคา: 455 บาท

แหล่งซื้อ: ร้านหนังสือ Kinokuniya

ชื่อไม้: ไม้ของ Hermione Granger

รุ่นไม้: Deluxe Mega Kit

ความยาว (หน่วยเป็นนิ้ว): 8 นิ้ว

สีตัวไม้: สีน้ำตาลแก่

ลักษณะพิเศษอื่น ๆ ของไม้: ตัวไม้เป็นแท่งพลาสติก 2 ชิ้นต่อกัน มีลวดลายเถาวัลย์-ใบไม้กว่า 2 ใน 3 ของตัวไม้ ตัวไม้ส่วนที่เหลือเรียวยาวสีน้ำตาลจรดปลายไม้ที่เป็นสีขาวขุ่น เมื่อกดปุ่มตรงด้ามไม้จะมีไฟสว่างที่ปลายไม้

ลักษณะบรรจุภัณฑ์: กล่องรูปเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ เขียนไว้ว่า Harry Potter Hermione’s Wand with Sticker Kit ด้านในมีชุดต่อไม้กายสิทธิ์แท่นเสียบไม้กายสิทธิ์กับหนังสือสติ๊กเกอร์

ราคา: 455 บาท

แหล่งซื้อ: ร้านหนังสือ Kinokuniya

ชื่อไม้: ไม้ของ Voldemort

รุ่นไม้: Commemorative Kit

ความยาว (หน่วยเป็นนิ้ว): 7 ½ นิ้ว

สีตัวไม้: สีครีม

ลักษณะพิเศษอื่น ๆ ของไม้: ตัวไม้ทำจากพลาสติกและยางเป็น 2 ชิ้นต่อกันบริเวณด้ามจับมีลักษณะคล้ายโหนกข้อกระดูก และมีเดือยแหลมตรงปลายด้ามจับบน-ล่าง ถัดลงมามีแถบจุดยาว ๆ สีดำเป็นช่วง ๆ ตัวไม้เรียวยาวจรดปลายไม้ที่เป็นสีขาวขุ่น เมื่อกดปุ่มตรงด้ามไม้จะมีไฟสว่างที่ปลายไม้

ลักษณะบรรจุภัณฑ์: กล่องรูปโวลเดอมอร์ เขียนไว้ว่า Harry Potter Lord Voldemort’s Wand with Sticker Kit  ด้านในมีชุดต่อไม้กายสิทธิ์แท่นวางนากินีกับหนังสือสติ๊กเกอร์

ราคา: 464 บาท

แหล่งซื้อ: ร้านหนังสือ Kinokuniya