เจ.เค.โรว์ลิ่ง ได้รับรางวัล The Beacon Awards for Philanthropy 2013

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ.เค.โรว์ลิ่งได้รับรางวัล The Beacon Award ในฐานะผู้มีเป้าหมายเพื่อสาธารณกุศล (Philanthropy)

รางวัล The Beacon Awards เป็นรางวัลที่ยกย่องบุคคลผู้มีความใจบุญ และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นรางวัลในการสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันนี้ในสหราช อาณาจักร เพื่อให้การกระทำในเชิงการกุศลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงตัวอย่างของความใจบุญของผู้ที่มอบความหวังให้แก่ผู้อื่น

โดยการประกาศผลรางวัลนี้ จัดขึ้น ณ Mansion House ในลอนดอน ซึ่งการประกาศผลรางวัล The Beacon Awards ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 8

เจ.เค.โรว์ลิ่ง เป็น 1 ใน 33 คน ที่ได้รับรางวัลสาธารณกุศล จาก The Beacon Fellowship เจ.เค.โร ว์ลิ่ง ได้รับรางวัล The Beacon Award อันเป็นเกียรติ ในฐานะผู้มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ (Beacon Award for Targeted Philanthropy)

เจ.เค.โรว์ลิ่ง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จากการทำงานการกุศลของเธอที่รู้จักในชื่อ Volant Charitable Trust ด้าน The Beacon Fellowship กล่าวว่า “Volant Charitable Trust มีการจัดการที่ดี ตลอดจนตระหนักเห็นคุณค่าของการให้ อย่างรอบคอบและชาญฉลาด ซึ่งทั้งสองอย่างที่ว่ามานั้น เป็นสิ่งที่สมาชิก Beacon มุ่งหวังจะทำ” และนี่เป็นส่วนหนึ่งจากบทความใน Civil Society ที่ เจ.เค.โรว์ลิ่งที่แสดงไว้:

“None of us who are privileged in our daily lives and fortunate enough to have more money than we need should require a pat on the back for the act of giving, but we do need help to spread the word that responsible giving can make a difference; to individuals and communities, locally, nationally and internationally.”

“ไม่มีใครได้ รับสิทธิพิเศษในชีวิตแต่ละวัน และโชคดีพอที่จะมีเงินมากเกินจำเป็น เราควรยกย่องชมเชยในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้ นอกจากนั้นยังต้องการความช่วยเหลือที่จะบอกต่อๆ กันว่า การให้เป็นภาระหน้าที่ที่จะสร้างให้เกิดความแตกต่าง แก่ประชาชน, ชุมชน, ท้องถิ่น, ประเทศ และนานาชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับ เจ.เค.โรว์ลิ่ง ผู้เป็นแบบอย่างยอดเยี่ยมของพวกเรา!

 

————————————————————————————–

ที่มา: jkrowling.com, MuggleNetCivil Society และ beaconfellowship

ขอบคุณเป็นพิเศษ Zierra และ SweetPing_SLY สำหรับความช่วยเหลือในการแปลประโยคเด็ด


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/muggle-v.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_clean/functions/theme-actions.php on line 426

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/muggle-v.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_clean/functions/theme-actions.php on line 426

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/muggle-v.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_clean/functions/theme-actions.php on line 426