รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย “สัตว์มหัศจรรย์: อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์”

เสียงพากย์ไทยตัวละครหลัก

อภินันท์ ธีระนันทกุล พากย์เสียง นิวท์ สคามันเดอร์

อภินันท์ ธีระนันทกุล พากย์เสียง นิวท์ สคามันเดอร์

อังคณา พานประทีป พากย์เสียง ทีน่า โกลด์สตีน

อังคณา พานประทีป พากย์เสียง ทีน่า โกลด์สตีน

พีรศักดิ์ เกษร พากย์เสียง เจคอบ โควัลสกี้

พีรศักดิ์ เกษร พากย์เสียง เจคอบ โควัลสกี้

นิรมล กิจภิญโญชัย พากย์เสียง ควีนนี่ โกลด์สตีน

นิรมล กิจภิญโญชัย พากย์เสียง ควีนนี่ โกลด์สตีน

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร พากย์เสียง เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ (ซึ่งในภาคแรกเขาให้เสียงกิลเบิร์ต บิงลีย์)

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร พากย์เสียง เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ (ซึ่งในภาคแรกเขาให้เสียงกิลเบิร์ต บิงลีย์)

พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ พากย์เสียง ครีเดนซ์ แบร์โบน

พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ พากย์เสียง ครีเดนซ์ แบร์โบน

ชานน จำเนียรแพทย์ พากย์เสียง อัลบัส ดัมเบิลดอร์ และอะเบอร์นาธี (ในภาคแรกเขาพากย์เสียงอะเบอร์นาธี และสว.ชอว์)

ชานน จำเนียรแพทย์ พากย์เสียง อัลบัส ดัมเบิลดอร์ และอะเบอร์นาธี (ในภาคแรกเขาพากย์เสียงอะเบอร์นาธี และสว.ชอว์)

ชานน จำเนียรแพทย์ พากย์เสียง อะเบอร์นาธี (ในภาคแรกเขาพากย์เสียงอะเบอร์นาธี และสว.ชอว์)

นลินี ชีวะสาคร พากย์เสียง ลีตา เลสแตรงจ์ และนากินี

นลินี ชีวะสาคร พากย์เสียง ลีตา เลสแตรงจ์

นลินี ชีวะสาคร พากย์เสียง นากินี

ประภัฒน์ สินธพวรกุล พากย์เสียง ธีซีอุส สคามันเดอร์ และยูซุฟ คามา

ประภัฒน์ สินธพวรกุล พากย์เสียง ธีซีอุส สคามันเดอร์

ประภัฒน์ สินธพวรกุล พากย์เสียง ยูซุฟ คามา

เสียงตัวประกอบ

ชิดชนก แย้มมา พากย์เสียง ประธานเซราฟิน่า พิกเคอรี่

ชิดชนก แย้มมา พากย์เสียง ประธานเซราฟิน่า พิกเคอรี่

อังคณา พานประทีป

พีรศักดิ์ เกสร

นิรมล กิจภิญโญชัย

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร

พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ

ชานน จำเนียรแพทย์

นลินี ชีวะสาคร

ประภัฒน์ สินธพวรกุล

เอกชัย พงศ์สมัย

สปัลศิลป์ ศิริชัย

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้แปลบทภาพยนตร์: ทิพย์แอนด์แอสโซซิเอทส์

ผู้กำกับเสียง: อดิศักดิ์ คาราอัน

สตูดิโอ: กันตนา ซาวด์ สตูอิโอ