194

เจ.เค.โรว์ลิ่ง ให้สัญญาอนุญาตอ่านออกเสียงแฮร์รี่ พอตเตอร์ แก่ครูระหว่างการแพร่ระบาดของ Covid-19

เว็บไซต์ทางการของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง เผยแพร่ข้อมูลอนุญาตให้ครูสามารถโพสต์วิดีโออ่านออกเสียงจากหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้ในระหว่างที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติเนื่องจากไวรัส Covid-19 ภายใต้ข้อตกลงผ่อนผันสัญญาอนุญาตด้านลิขสิทธิ์ของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง และ The Blair Partnership ตัวแทนของเธอ

บุคลากรครูทุกแห่งบนโลกได้รับอนุญาตให้โพสต์วิดีโออ่านแฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่ม 1-7 ได้ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดปีการศึกษา (หรือสิ้นเดือนกรกฎาคมสำหรับโรงเรียนทางซีกโลกใต้) ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)

โดยข้อกำหนดคร่าวๆ เช่น

  • เมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 หรือสิ้นสุดปีการศึกษา คลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องลบทิ้ง
  • ไม่อนุญาตให้โพสต์คลิปลง Youtube หรือ social platform ทุกรูปแบบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
  • ไม่แก้ไขหรือดัดแปลงข้อความจากในหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์
  • ห้ามเผยแพร่วิดีโอเต็มลงบนโซเชียลมีเดีย แต่อนุญาตให้เผยแพร่ลิงก์ไปยังวิดีโอของคุณ หรือวิดีโอตัวอย่าง (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที) ลงบนช่องทางโซเชียลเพื่อเพิ่มการรับรู้
  • ต้องแจ้งความประสงค์และข้อมูลสำคัญเพื่อจัดทำกับทางตัวแทน The Blair Partnership

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

#HarryPotterAtHome


ที่มา: https://www.jkrowling.com/j-k-rowling-grants-open-licence-for-teachers-during-covid-19-outbreak/