เราได้รู้ในหนังสือเล่มที่หกว่าเมโรเพ ก๊อนท์โซเซเข้าไปในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าในวันก่อนปีใหม่และให้กำเนิดทอม ริดเดิ้ลภายในหนึ่งชั่วโมง ตกลงแล้วโวลเดอมอร์เกิดวันที่ 31 ธันวาคม หรือ 1 มกราคม กันแน่?

เนื้อหาต่อไปนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ jkrowling.com เวอร์ชั่นเก่า ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของ เจ.เค.โรว์ลิ่งเอง

โวลเดอมอร์เกิดวันที่ 31 ธันวาคม

We learned in book six that Merope Gaunt staggered into the orphanage of New Year’s Eve and gave birth to Tom Riddle ‘within the hour’. Was Voldemort born on December 31st or January 1st?

He was born on December 31st.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.