Category: F.A.Q.

พรีเฟ็คหักคะแนนได้ไหม? มีพรีเฟ็คคนหนึ่งหักคะแนนไปจากบ้านกริฟฟินดอร์ใน ‘ห้องแห่งความลับ’ แล้วหลังจากนั้นมีการอ้างอิงว่าไม่อนุญาตให้พรีเฟ็คหักคะแนน กฎเป็นอย่างไรกันแน่?

F.A.Q.