คู่มือชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว (Pottermore Guide to Duelling Club)

เนื้อหาต่อไปนี้แปลจากต้นฉบับทางการของ Pottermore.com

Pottermore-Guide-Duelling-Club-thai

หากมีเคล็ดลับหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว สามารถติดต่อกับทาง Pottermore ได้โดยตรงด้วยเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ >>ที่นี่<<