เฮอร์ไมโอนี่รักรอนหรือแฮร์รี่?

เนื้อหาต่อไปนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์  jkrowling.com เวอร์ชั่นเก่า ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง โดยคำตอบต่อจากนี้เป็นคำตอบของ เจ.เค.โรว์ลิ่งเอง ในช่วงปี 2006

ไม่อยากจะเชื่อว่ายังมีคนเดาไม่ออกอีก แต่ฉันจะไม่บอกหรอกเพราะนั่นจะทำลายข้อถกเถียงที่มีอยู่ ซึ่งฉันชอบใจนักล่ะ

Does Hermione love Ron or Harry?

I can’t believe that some of you haven’t worked this one out yet, but I’m not going to answer because that would spoil the arguments, which I enjoy.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.