รวมโปสเตอร์ “สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่”

สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ภาคแรก

เข้าฉายในไทย 17 พฤศจิกายน 2016 และในอังกฤษกับอเมริกา 18 พฤศจิกายน 2016

โปสเตอร์สากล

โปสเตอร์ภาษาไทย

โปสเตอร์ภาษาจีน (ตัวย่อ)

ออกแบบเฉพาะในประเทศจีนโดยศิลปิน Zhang Chun

โปสเตอร์ภาษาจีน (ตัวเต็ม)

โปสเตอร์ภาษาต่างประเทศ