ศิลปะสถาปัตยกรรมคลอยสเตอร์ในหนังแฮร์รี่ พอตเตอร์

ในภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ สถานที่หนึ่งซึ่งหลายคนชื่นชอบเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้น ‘ปราสาทฮอกวอตส์’ หากว่ากันตามข้อมูลในเรื่องแล้วเป็นปราสาทที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี และเมื่อช่วงที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ Pottermore ก็เปิดตัวงาน CG ปราสาทฮอกวอตส์ให้เหล่าพอตเตอร์เฮดได้เล่นได้ชมอาณาเขตปราสาทกันไปแล้ว

สำหรับตัวปราสาทในภาพยนตร์นั้นมีสถานที่ใช้ถ่ายทำเป็นปราสาทฮอกวอตส์มากมายหลายที่ ได้แก่ Alnwick Castle, Blenheim Palace, Bodleian Library, Christ Church College, Durham Cathedral, Gloucester Cathedral, Lacock Abbey, New College, St.Paul’s Cathedral รวมถึงมีที่ทีมงานภาพยนตร์สร้างฉากขึ้นมาเองที่ Leavesden Studios อีกด้วย ในบทความนี้เราจะเจาะจงเป็นพิเศษกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของปราสาทที่เรียกว่า ‘คลอยสเตอร์’ หรือบริเวณทางเดินมีหลังคารอบลานสี่เหลี่ยม ตามความหมายจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษของ Longman ที่ว่า

Cloister = a covered passage that surrounds one side of a square garden in a church, monastery etc.

โดยเน้นที่ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาร์ช (arch) หรือซุ้มประตูโค้ง-หน้าต่างโค้ง ลักษณะเพดาน และลักษณะกำแพงของตัวคลอยสเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงฉากที่ทางทีมงานสร้างขึ้นมาเองอีกด้วย

สถานที่ถ่ายทำเป็นปราสาทฮอกวอตส์ในส่วนของคลอยสเตอร์ ได้แก่

  1. Durham Cathedral ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1 และ 2
  2. Christ Church College, University of Oxford ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1
  3. Gloucester Cathedral ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1, 2 และ 6 (ในภาค 7.2 เป็นการเอาฉากภาค 6 มาเล่าซ้ำ)
  4. Lacock Abbey ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1 และ 2
  5. New College, University of Oxford ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 4

และมีคลอยสเตอร์ที่ทีมงานภาพยนตร์สร้างขึ้นมาเองที่

  1. Leavesden Studios ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 3, 4, 5, 6, 7.2

1. มหาวิหารเดอแรม (Durham Cathedral)

สถานที่ตั้ง: Durham Cathedral, Durham DH1 3EH

ประวัติสถานที่โดยย่อ: มหาวิหารเดอแรมถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1093 ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นอร์แมน โดยมีเป้าหมายแรกเริ่มเป็นวิหารที่พักของเหล่านักบวช และเป็นเทวสถานบูชา St. Cuthbert ในปี ค.ศ. 1986 มหาวิหารถูกจัดเป็น 1 ในมรดกโลก อยู่ในลิสต์ Durham World Heritage Site โดยยูเนสโก ร่วมกับปราสาทเดอแรม ในส่วนของคลอยสเตอร์มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1828 อย่างไรก็ดีประตูทางด้านตะวันตกของคลอยสเตอร์ยังคงไว้ซึ่งลักษณะงานโครงเหล็กสมัยศตวรรษที่ 12 อยู่

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมด้านบน แบ่งเป็นช่องว่างหน้าต่างใหญ่ 3 ส่วน และส่วนบนมีช่องว่างอีก 6 จุดเป็นทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมที่มุม

ลักษณะเพดาน: เพดานมีลักษณะเป็นเพดานไม้ มีไม้ยาวคั่นแบ่งเป็นแถวให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม และมีลายอาร์มบนท่อนไม้

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นอิฐหินผิวเรียบบล็อกสี่เหลี่ยม

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1 และ 2

ภาค1 ฉากไปชั้นเรียนของศาสตราจารย์มักกอนนากัล

ภาค1 ฉากคุยกันเรื่องควิดดิชหลังจากพบวู้ด

ภาค1 ฉากปล่อยเฮ็ดวิกบิน

ภาค1 ฉากเดรโกฟ้องศาสตราจารย์มักกอนนากัลเรื่องนอร์เบิร์ต

ภาค1 ฉากกลุ่มแฮร์รี่บอกศาสตราจารย์มักกอนนากัลเรื่องศิลาอาถรรพ์

ภาค2 ฉากไปซ้อมควิดดิช

ภาค2 ฉากรอนอ้วกทาก

ภาค2 ฉากหลังจากชั้นเรียนของศาสตราจารย์มักกอนนากัลเลิก

ภาค2 ฉากจัสตินกลายเป็นเหยื่อ

ภาค2 ฉากไปออฟฟิศศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์

ภาค2 ฉากกลุ่มแฮร์รี่คุยเรื่องอดีตของแฮกริด

ภาค2 ฉากปลดปล่อยด็อบบี้เป็นอิสระ

ภาค2 ฉากด็อบบี้ปกป้องแฮร์รี่

แผนที่และแบบแปลนอาคาร:

2.ไครสท์เชิร์ชคอลเลจ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Christ Church College, University of Oxford)

สถานที่ตั้ง: Christ Church College, St. Aldates, Oxford, OX1 1DP

ประวัติสถานที่โดยย่อ: ไครสท์เชิร์ชคอลเลจ เป็น 1 ในวิทยาลัยขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ไครสท์เชิร์ชถือได้ว่าเป็นทั้งวิทยาลัยและมหาวิหารด้วย สถานที่นี้แรกเริ่มเกิดจากความคิดเห็นของ Cardinal Wolsey ผู้ซึ่งเป็นมือขวาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ในปี ค.ศ. 1524 ในสมัยแรกนั้นเรียกสถานที่นี้ว่า ‘Cardinal’s College’ ในเวลาต่อมาเมื่ออำนาจของคาร์ดินัลหมดไป โปรเจคต์สถานที่นี้จึงถูกพักไปก่อน แล้วมาก่อตั้งอีกครั้งในปี ค.ศ. 1546 โดยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมน มีลวดลายเฉพาะโดยจะเน้นความโค้งและความแหลมของรอยหยัก บานหน้าต่างจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่มีแท่งเหล็กเป็นซี่ลูกกรงกั้นเป็นสองแถวยาว และส่วนบนของหน้าต่างจะมีช่องว่างอีก 6 จุด

ลักษณะเพดาน: เพดานมีลักษณะเป็นทั้งเพดานปูนและเพดานไม้ มีแนวโค้งจากเสาด้านข้างผนังตลอดแนวเข้าสู่แกนกลางเพดาน มีลวดลายเฉพาะตัว และมีลายอาร์ม

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นพื้นผนังปูนฉาบเรียบ แต่สีลอก

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1

ภาค1 ฉากไปดูโล่รางวัลควิดดิช

แผนที่และแบบแปลนอาคาร:

วีดีโอสถานที่:

3. มหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral)

สถานที่ตั้ง: Gloucester Cathedral, College Green, Gloucester GL1 2LX

ประวัติสถานที่โดยย่อ: มหาวิหารกลอสเตอร์ หรือชื่อเดิมคือ Cathedral Church of St Peter and the Holy and Indivisible Trinity ถูกสร้างขึ้นในส่วนแรกเริ่มในปี ค.ศ. 678-679 และมีการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างเพิ่มมาโดยตลอด โดยรวมมหาวิหารมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมโดดเด่นผสมผสานอยู่ 2 แบบหลักคือ สไตล์โรมันเนสก์ และสไตล์เพอร์เพนดิคูล่า สำหรับบริเวณคลอยสเตอร์ ถูกสร้างขึ้นและดีไซน์ในปี ค.ศ. 1351-1377 โดย Thomas de Canterbury

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมน ปลายบนแหลมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยกระจกสีสเตนกลาส

ลักษณะเพดาน: เพดานมีลักษณะเป็นเพดานปูน มีแนวโค้งจากเสาด้านข้างผนังตลอดแนวเข้าสู่แกนกลางเพดาน มีลวดลายเฉพาะตัว

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นพื้นผนังปูนมีลวดลายเฉพาะตัว

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมหลายขนาด มีทั้งสีดำและสีครีม รวมถึงพื้นที่เป็นลวดลาย

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1, 2 และ 6 (ในภาค 7.2 เป็นการเอาฉากภาค 6 มาเล่าซ้ำ)

ภาค1 ฉากไปหอคอยกริฟฟินดอร์

ภาค1 ฉากหลังจากรู้เรื่องโทรลล์

ภาค1 ฉากไปช่วยเฮอร์ไมโอนี่

ภาค2 ฉากคุณนายนอร์ริสกลายเป็นเหยื่อ

ภาค2 ฉากพบสมุดบันทึกของทอม ริดเดิ้ล

ภาค2 ฉากพวกครูคุยกันเรื่องกรณีจินนี่ที่ถูกจับตัวไป

ภาค6 ฉากเริ่มต้นเทอมใหม่

ภาค6 ฉากศาสตราจารย์สเนปคุยกับเดรโก

ภาค7.2 ฉากความทรงจำของสเนป เหตุการณ์ศาสตราจารย์สเนปคุยกับเดรโก

แผนที่และแบบแปลนอาคาร:

วีดีโอสถานที่:

4. โบสถ์เลค็อค (Lacock Abbey)

สถานที่ตั้ง: Lacock Abbey, Lacock, Wiltshire, SN15 2LG

ประวัติสถานที่โดยย่อ: โบสถ์เลค็อคถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1232 โดย Ela เคานต์เตสแห่งซาลิสบิวรี่ โดยสถานที่นี้เป็นคฤหาสน์มาก่อน ในช่วงแรกโบสถ์เป็นที่พักของเหล่านางชีสังกัดออกัสทิเนียน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1539 เกิดการระงับการใช้งานตามคำสั่งของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ต่อมาเซอร์วิลเลี่ยม ชาริงตันซื้อสถานที่นี้ไปเป็นบ้านพัก และสถานที่นี้ก็ตกเป็นมรดกของคนในตระกูลมารุ่นต่อรุ่น กระทั่งในยุคกลางศตวรรษที่ 18 จอห์น ไอวอรี่ ทัลบอตตัดสินใจสร้างบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ใหม่ตามสไตล์กอธิค ในปี ค.ศ. 1944 มาทิลดา เทเรซ่า ทัลบอตยกกรรมสิทธิ์บ้าน โบสถ์ และอีกหลายสถานที่ของหมู่บ้านเลค็อคที่เธอครอบครองให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน the National Trust จนถึงปัจจุบัน

สำหรับบริเวณคลอยสเตอร์ที่เห็นในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคศตวรรษที่ 15 เพื่อแทนที่แบบเก่าที่เริ่มทรุดโทรม ผนังบริเวณด้านหนึ่งยังคงมีร่องรอยภาพเขียนเฟรสโกรูปบิชอปให้ศีลให้พรแม่ชี ซึ่งในข้อความจารึกด้านล่างของภาพมีการกล่าวถึงชื่อของ Agnes Frary ซึ่งเป็นคนดูแลโบสถ์เลค็อคในช่วงปี ค.ศ. 1429-1445

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมนปลายบนแหลม มีลวดลายเฉพาะโดยจะเน้นความโค้งและความแหลมของรอยหยัก บานหน้าต่างจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่เน้นความยาวแนวตรง และส่วนบนของหน้าต่างจะมีช่องว่างอีก 13 จุด

ลักษณะเพดาน: เพดานมีลักษณะเป็นเพดานปูน มีแนวโค้งจากเสาด้านข้างผนังตลอดแนวเข้าสู่แกนกลางเพดาน มีลวดลายเฉพาะตัวและมีลายอาร์ม

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นทั้งพื้นผนังปูนฉาบเรียบและมีสีลอก และก้อนอิฐอัดตัวแน่นระเกะระกะขรุขระ

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมหลายขนาด

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1 และ 2

ภาค1 ฉากแฮร์รี่เจอวู้ดครั้งแรก

ภาค1 ฉากออกจากห้องสมุดหนีฟิลช์

ภาค1 ฉากเข้าห้องที่มีกระจกเงาแห่งเอริเซด

ภาค2 ฉากได้ยินเสียงบาสิลิสก์

ภาค2 ฉากจัสตินกลายเป็นเหยื่อ

ภาค2 ฉากหลังจากไปเยี่ยมเฮอร์ไมโอนี่ที่ห้องพยาบาล

แผนที่และแบบแปลนอาคาร:

วีดีโอสถานที่:

5. นิวคอลเลจ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (New College, University of Oxford)

สถานที่ตั้ง: New College, Oxford OX1 3BN

ประวัติสถานที่โดยย่อ: วิทยาลัยนิวคอลเลจเป็น 1 ใน 38 วิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1379 โดย William of Wykeham บิชอปแห่งวินเชสเตอร์ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี บริเวณคลอยสเตอร์และหอระฆังเป็นบริเวณอาคารดั้งเดิมส่วนสุดท้ายที่ถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1400 นอกจากนี้ในบริเวณลานยังมีต้นโฮล์มโอ๊ค (Holm Oak) ต้นใหญ่อายุหลายร้อยปี ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 4 ด้วย

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมน มีลวดลายเฉพาะโดยจะเน้นความโค้งและความแหลมของรอยหยัก บานหน้าต่างจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ และส่วนบนของหน้าต่างจะมีช่องว่างอีก 11 จุด แต่ถ้าเป็นประตูส่วนบนจะมีช่องว่างอีก 17 จุด

ลักษณะเพดาน: เพดานมีลักษณะเป็นเพดานไม้ทรงโดม ไม้โค้งงุ้มเข้าหาแกนกลางเพดาน

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นทั้งอิฐก้อนหินอัดตัวแน่นขนาดต่างกัน และอิฐก้อนหินทรงสี่เหลี่ยมขนาดเดียวกันเรียงตัวดี

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมหลายขนาด

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 4

ภาค4 ฉากแฮร์รี่บอกเซดริกเรื่องมังกร

ภาค4 ฉากเดรโกกลายเป็นเฟอร์เร็ต

แผนที่และแบบแปลนอาคาร:

6. สตูดิโอลีฟส์เดน (Leavesden Studios)

สถานที่ตั้ง: Leavesden Studios, Studio Tour Drive, Leavesden, WD25 7LR

ประวัติสถานที่โดยย่อ: สตูดิโอลีฟส์เดนตั้งอยู่ในเขต Hertfordshire ปัจจุบันมีบริษัท Warner Bros. เป็นเจ้าของ ในสมัยก่อนเป็นสนามบินขนาดเล็กชื่อ Leavesden Aerodrome สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1940 โดย the de Havilland Aircraft Company & the Air Ministry มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิตเครื่องบิน ต่อมามีการเปลี่ยนมือเจ้าของมาหลายเจ้า ซึ่ง 1 ในนั้นคือบริษัท Rolls-Royce

ในปี ค.ศ. 1994 สนามบินขนาดเล็กนี้ถูกปล่อยร้างไม่ใช้งานจนกระทั่งมีบริษัท Eon Productions ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง James Bond: Golden Eye มาเช่าพื้นที่ทำเป็นโรงถ่ายทำภาพยนตร์ และนับจากนั้นมาสนามบินก็เปลี่ยนสภาพเป็นโรงถ่ายทำภาพยนตร์ ในปี ค.ศ. 2000 บริษัท Heyday Films ใช้สตูดิโอลีฟส์เดนเป็นฐานการถ่ายทำภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์เป็นหลักตลอด 10 กว่าปี นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกับที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ก็มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอื่นด้วยเช่นกัน

ในวันที่ 21 มีนาคม 2010 เกิดเหตุเพลิงไหม้ฉากปราสาทฮอกวอตส์ในช่วงการถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ตอนที่ 2 แต่ไม่ได้เสียหายมากนัก และในเดือนพฤศจิกายน 2010 บริษัท Warner Bros. ก็ซื้อสตูดิโอนี้และประกาศสร้าง Warner Bros. Studios, Leavesden ปรับปรุงพื้นที่ให้ Soundstage A-H ไว้ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์และละครทีวี ส่วน Soundstage J และ K ใช้สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสดงนิทรรศการแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ชื่อว่า Warner Bros. Studio Tour London: The Making of Harry Potter โดยมีการเปิดจองตั๋วเข้าชมแบบลิมิตในวันที่ 11 ตุลาคม 2011 และเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ตุลาคม 2011 และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2012 มาจนถึงปัจจุบัน

แบบแปลนปราสาทฮอกวอตส์สำหรับภาพยนตร์:

*หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นฉากที่ทีมงานภาพยนตร์สร้างขึ้นมา ในหลาย ๆ ปี ฉากอาจมีต่างกันไปบ้าง บางฉากอาจก้ำกึ่งว่าใช้คลอยสเตอร์สร้างเองอันไหนกันแน่

1. คลอยสเตอร์บริเวณหน้าหอนาฬิกา ซึ่งเชื่อมต่อกับสะพานไม้ยาวข้ามหน้าผา

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมด้านบน แบ่งเป็นช่องว่างหน้าต่างใหญ่ 3 ส่วน และส่วนบนมีช่องว่างอีก 6 จุดเป็นทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมที่มุม (โดยรวมจะเหมือนอาร์ชที่มหาวิหารเดอแรม)

ลักษณะเพดาน: ระบุไม่ได้ หลังคาส่วนใหญ่พัง

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นอิฐหินผิวเรียบ บางจุดเป็นจะเห็นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมบล็อก

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 3, 4, 5, 7.2

ภาค3 ฉากเริ่มต้นเทอมใหม่

ภาค3 ฉากแฮร์รี่อดไปฮอกส์มี้ด

ภาค3 ฉากไปฮอกส์มี้ดช่วงฤดูหนาว

ภาค3 ฉากไปเจอแฮกริดที่ทะเลสาบ

ภาค3 ฉากไปเจอแฮกริดที่กระท่อม

ภาค3 ฉากหลังจากใช้เครื่องย้อนเวลา

ภาค3 ฉากหลังจากช่วยซิเรียสหนี

ภาค3 ฉากแฮร์รี่ลองไม้กวาดไฟร์โบลต์

ภาค4 ฉากแฮร์รี่ขอโชไปงานเต้นรำ

ภาค4 ฉากไปงานเต้นรำ

ภาค4 ฉากล่ำลาพวกโรงเรียนอื่น

ภาค5 ฉากส่งจดหมายหาเท้าปุย

ภาค5 ฉากอัมบริดจ์สัมภาษณ์ข่าว

ภาค5 ฉากอัมบริดจ์หยุดเกมกลวีสลีย์

ภาค5 ฉากอัมบริดจ์ไล่ทรีลอว์นีย์ (คิดว่าน่าจะใช้คลอยสเตอร์นี้)

ภาค5 ฉากเริ่มเทอมสอง (คิดว่าน่าจะใช้คลอยสเตอร์นี้)

ภาค5 ฉากหลังจากอัมบริดจ์รู้เรื่องกองทัพดัมเบิลดอร์

ภาค5 ฉากฝาแฝดหนีออกจากฮอกวอตส์

ภาค7.2 ฉากเตรียมตัวสู้สงคราม

2. คลอยสเตอร์บริเวณหน้าห้องโถงใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อกับสะพานหินโค้งข้ามหน้าผา (จุดที่แฮร์รี่กับโวลเดอมอร์สู้กันในสงครามครั้งสุดท้าย)

ลักษณะศิลปะของซุ้มประตูโค้งและหน้าต่างโค้ง: อาร์ชมีลักษณะ 2 แบบ แบบแรกเป็นแบบหลักเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมด้านบน แบ่งเป็นช่องว่างหน้าต่างใหญ่ 3 ช่อง มีส่วนเว้ารอยหยักด้วย และส่วนบนมีช่องว่างอีก 3 จุดเป็นทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมที่มุม และแบบสองมีลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมด้านบน แบ่งเป็นช่องว่างหน้าต่างใหญ่ 3 ส่วน และส่วนบนมีช่องว่างอีก 6 จุดเป็นทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมหัวโค้งมนเป็นยอดแหลมที่มุม

ลักษณะเพดาน: ระบุไม่ได้ แต่หลังคาไม่พัง

ลักษณะกำแพง: กำแพงมีลักษณะเป็นอิฐหินผิวเรียบ บางจุดเป็นจะเห็นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมบล็อก

ลักษณะพื้น: พื้นมีลักษณะเป็นพื้นหินทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 3, 4, 5, 7.2

ภาค4 ฉากพวกโบซ์บาตงมาถึงฮอกวอตส์

ภาค4 ฉากแฮร์รี่พยายามขอสาวไปงานเต้นรำ

ภาค4 ฉากรำลึกถึงเซดริก

ภาค5 ฉากอัมบริดจ์ไล่ทรีลอว์นีย์

ภาค5 ฉากเริ่มเทอมสอง

ภาค5 ฉากหลังจากออกจากชั้นเรียนสกัดใจ

ภาค7.2 ฉากเริ่มต้นเรื่อง

ภาค7.2 ฉากหลังจากสเนปรู้ว่าแฮร์รี่ลอบเข้ามาในปราสาท

ภาค7.2 ฉากเตรียมตัวสู้สงคราม

ภาค7.2 ฉากคิงสลีย์กับรีมัสเตรียมตัวสู้สงคราม

ภาค7.2 ฉากเริ่มสงคราม

ภาค7.2 ฉากวู้ดบินมาช่วยเสริมทัพ

ภาค7.2 ฉากพวกแฮร์รี่ไปโรงจอดเรือ

ภาค7.2 ฉากหลังจากสงครามครึ่งแรก

ภาค7.2 ฉากแฮร์รี่ตัดสินใจเข้าป่า

ภาค7.2 ฉากเนวิลล์เจอหมวกคัดสรร

ภาค7.2 ฉากโวลเดอมอร์บอกแฮร์รี่ตายแล้ว

ภาค7.2 ฉากเนวิลล์เป็นฮีโร่

ภาค7.2 ฉากแฮร์รี่สู้กับโวลเดอมอร์

3. คลอยสเตอร์บริเวณหน้าหอดูดาว (ตามใบแสดงแผนผังอาคารระบุว่าคลอยสเตอร์นี้อิงตามแบบคลอยสเตอร์ที่เดอแรม)

ถ่ายทำในภาพยนตร์: ปรากฏในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 6

ภาค6 ฉากคนในฮอกวอตส์รวมตัวรำลึกถึงศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์หลังจากตกจากหอคอย

แหล่งอ้างอิง:

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม

– ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ตอนที่2

– วีดีโอคลิปต่าง ๆ จากช่องของ Kajalita ใน Youtube

http://www.ajhw.co.uk/

http://www.british-history.ac.uk/

http://www.chch.ox.ac.uk/

https://www.durhamworldheritagesite.com/

http://www.gloucestercathedral.org.uk/

https://www.nationaltrust.org.uk/lacock-abbey-fox-talbot-museum-and-village

http://www.new.ox.ac.uk/

vidimus.org

http://www.wbsl.com/about-us

https://www.wbstudiotour.co.uk/our-history

https://www.wikipedia.org/