คาถาและคำสาปที่มีคำร่าย ในหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ

ในหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับหรือหนังสือเล่ม 2 ของหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ มีการใช้คาถาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่สามารถระบุคำร่ายกับผลที่ชัดเจนได้และระบุไม่ได้ ในบทความนี้ผู้เขียนขอเจาะจงเขียนถึงแค่คาถาและคำสาปที่มีคำร่ายชัดเจนเท่านั้น อย่างไรก็ดีหากมีคาถาที่มีผลใกล้เคียงกับกลุ่มคาถาดังกล่าวแต่ชี้ชัดไม่ได้ว่าเป็นคาถาเดียวกันหรือไม่ ผู้เขียนจะไม่นับรวม

นอกจากนี้ในส่วนของการออกเสียงคำร่ายและพิกัดหน้าที่ปรากฏคาถา เนื่องจากการตีพิมพ์หนังสือฉบับภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง ผู้เขียนจึงขอยึดเปรียบเทียบเนื้อหาใน 2 รุ่นด้วยกันคือ ปก (อ่อน) รุ่นแรกที่วาดโดย แมรี่ กรองแปร (พิมพ์ครั้งที่ 1 – กันยายน 2543) และปก (แข็ง) รุ่นฉลอง 15 ปีที่วาดโดย คาซึ คิบุอิชิ (พิมพ์ครั้งที่ 7 – กุมภาพันธ์ 2557)

หมายเหตุ: ข้อมูลด้านล่างส่วนใหญ่จะยึดถือจากรายละเอียดหลักจากหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับเท่านั้น  ยกเว้นในส่วนของข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ ซึ่งอาจมาจากรายละเอียดภายนอก เช่น บทสัมภาษณ์  J.K. Rowling, Pottermore หรือเกมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ชื่อเรียกคาถาแบบไทยบางส่วนมาจากชื่อที่ใช้เรียกจริงตามหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ และบางส่วนเป็นชื่อที่ทางผู้เขียนนิยามขึ้นมา

 

คาถาและคำสาปที่มีคำร่ายที่ปรากฏครั้งแรกในเล่ม 2 มีทั้งหมด 9 คาถา ได้แก่

1.คาถาหยุดตัวพิกซี่

คำร่ายเป็นภาษาไทย: เพสกิพิกซี่ เพสเตอร์โนมี่

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Peskipiksi Pesternomi

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
คาถานี้ให้ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นแล้วร่ายคาถา

ปรากฏ:

[บทที่ 6 กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต หน้า 129 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 129 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

ล็อกฮาร์ตบอกให้นักเรียนในชั้นเรียนใช้คาถานี้เพื่อหยุดตัวพิกซี่ไว้ จะได้จับพวกพิกซี่กลับเข้ากรง และเขาก็ร่ายคาถานี้แต่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคาถานี้เป็นคาถาที่ล็อกฮาร์ตสร้างขึ้นเองเพื่อโชว์ออฟแต่ไร้ผล หรืออาจจะเป็นเพราะเขาร่ายคาถาไม่ได้เรื่องก็ได้

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
– คาถานี้ปรากฏครั้งเดียวตลอดเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ คือตอนที่กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ตใช้และไม่ได้ผลอะไร
– คำร่ายคาถานี้มาจากการประสมกันระหว่างภาษาอังกฤษ ดังนี้
pesky (ภาษาอังกฤษ เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ‘น่ารำคาญ’) + pixie (ภาษาอังกฤษ เป็นคำนาม แปลว่า ‘พิกซี่ (สัตว์วิเศษ)’) + pester (ภาษาอังกฤษ เป็นคำกริยา แปลว่า ‘รบกวน’) + no (ภาษาอังกฤษ แปลว่า ‘ไม่’) + me (ภาษาอังกฤษ เป็นคำสรรพนาม แปลว่า ‘ฉัน’)

 

2.คาถาปลดอาวุธ

ชื่ออื่น: Disarming Charm, Disarming Spell

คำร่ายเป็นภาษาไทย: เอ็กซ์สเปลล์ลิอาร์มัส (เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1) / เอกซ์สเปลล์ลิอาร์มัส (เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1) / เอกซเปลลิอาร์มัส (เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7) / เอกซ์เพลลิอาร์มัส (เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 1) / เอกซ์เปลลิอาร์มัส (เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 8, เล่ม 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 15, เล่ม 5 พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 3, เล่ม 6 พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 4, เล่ม 7 พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 12)

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Expelliarmus

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
คาถานี้เวลาใช้ให้ตวัดไม้กายสิทธิ์ขึ้นสูงเหนือบ่า แล้วร่ายคาถา จะมีแสงสีแดงเข้มเป็นประกายบาดตาพุ่งออกจากปลายไม้กายสิทธิ์ ผลของการใช้คาถานี้จะทำให้ไม้กายสิทธิ์ (หรืออาจเป็นสิ่งอื่นที่ถืออยู่) ของคนที่ถูกปลดอาวุธจะลอยไปหาคนที่ร่ายคาถา และบางครั้งแรงของคาถาก็ทำให้คนที่ถูกปลดอาวุธกระเด็นตัวลอยด้วย

ปรากฏ:

[บทที่ 11 ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว หน้า 232 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 232 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

สเนปใช้คาถานี้ปลดอาวุธซึ่งก็คือไม้กายสิทธิ์ของล็อกฮาร์ตในการสาธิตคาถาในชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว ด้วยแรงของคาถาทำให้ล็อกฮาร์ตกระเด็นลอยถอยหลังตกจากเวทีด้วย แต่ก็ยังมิวายรีบลุกมาจัดท่าทางแล้วบอกนักเรียนว่าคาถาดังกล่าวคือคาถาปลดอาวุธ และจับคู่นักเรียนให้ฝึกคาถานี้กัน (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

[บทที่ 11 ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว หน้า 233 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 233 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

ล็อกฮาร์ตพูดย้ำเตือนให้นักเรียนแค่ใช้คาถานี้ (แค่พูดถึงคาถา ไม่มีการพูดคำร่าย)

[บทที่ 13 สมุดบันทึกลึกลับมาก หน้า 289 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 289 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

แฮร์รี่ใช้คาถานี้ปลดอาวุธซึ่งก็คือสมุดบันทึกของริดเดิ้ลที่เดรโกถืออยู่ สมุดบันทึกเลยลอยขึ้นกลางอากาศและรอนรับไว้ได้ (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

[บทที่ 16 ห้องแห่งความลับ หน้า 358 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 358 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

แฮร์รี่ใช้คาถานี้ปลดอาวุธซึ่งก็คือไม้กายสิทธิ์ของล็อกฮาร์ต ไม้กายสิทธิ์พุ่งขึ้นกลางอากาศ รอนคว้าไว้ได้และโยนทิ้งออกนอกหน้าต่าง ส่วนล็อกฮาร์ตก็โดนแรงคาถาลอยกระเด็นล้มลงบนหีบ (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

[บทที่ 18 รางวัลของด๊อบบี้ หน้า 407 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 407 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

มีการพูดถึงว่า แฮร์รี่ รอน เฮอร์ไมโอนี่ เฟร็ด จอร์จ จินนี่ ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่เหลือที่ยังได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนตร์กันได้บนรถไฟด่วนฮอกวอตส์ ฝึกคาถาปลดอาวุธกัน (ไม่มีการระบุว่าพูดร่ายคาถา)

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
– คำร่ายคาถานี้มาจากการประสมกันระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาละตินหลัก ๆ ดังนี้
expel (ภาษาอังกฤษ เป็นคำกริยา แปลว่า ‘ขับไล่’) หรือ expello (ภาษาละติน เป็นคำกริยา แปลว่า ‘ขับไล่’) + arma (ภาษาละติน เป็นคำนาม แปลว่า ‘อาวุธ’)

 

3.คาถาจี้เส้น

ชื่ออื่น: Tickling Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: ริกตัสเซมปรา

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Rictusempra

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
เวลาใช้คาถานี้ให้ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปทางคนที่เราจะเสกคาถาใส่แล้วร่ายคาถา พวยแสงสีเงินจะพุ่งออกมาแล้วไปโดนที่ท้องฝ่ายตรงข้าม คนที่โดนคาถาจะตัวงอหายใจหอบเสียงดัง คุกเข่าลงมัวแต่หัวเราะ

ปรากฏ:

[บทที่ 11 ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว หน้า 234 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 234 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

แฮร์รี่ใช้คาถานี้กับเดรโก หลังจากเดรโกเสกคาถาบางอย่างกระแทกแฮร์รี่ก่อนในชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
– คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินหลัก ๆ ดังนี้
rictus (ภาษาละติน เป็นคำนาม แปลว่า ‘ปากที่เปิดอ้า’) + semper (ภาษาละติน เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ‘ตลอดเวลา’)

 

4.คาถาเท้าเต้นรำ

ชื่ออื่น: Dancing Feet Spell

คำร่ายเป็นภาษาไทย: ทารันทัลเลกร้า

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Tarantallegra

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
เวลาใช้คาถานี้ให้ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่เข่าของฝ่ายตรงข้ามแล้วร่ายคาถา คนที่โดนคาถาจะเต้นรำในจังหวะควิกสเตปเองโดยควบคุมตัวเองไม่ได้

ปรากฏ:

[บทที่ 11 ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว หน้า 234 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 234 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

เดรโกใช้คาถานี้กับแฮร์รี่ หลังจากเดรโกโดนแฮร์รี่เสกคาถาจี้เส้นใส่ในชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
-ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ บทที่ 16 ผ่านประตูกล หน้า 317 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 318 (พิมพ์ครั้งที่ 15) มีการเอ่ยถึงว่านักเรียนปี 1 ต้องเสกให้ลูกสับปะรดเต้นแท็ป ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นคาถาเท้าเต้นรำด้วยได้

– คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาอิตาลีหลัก ๆ ดังนี้
tarantella (ภาษาอิตาลี เป็นคำนาม หมายถึง การเต้นแบบหนึ่งของอิตาลี ซึ่งสมัยก่อนเชื่อกันว่าท่าเต้นจะช่วยให้คนที่โดนแมงมุมทารันทูล่ากัดขับพิษแมงมุมออกได้) + allegro (ภาษาอิตาลี เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ‘เร็วแบบมีชีวิตชีวา’)

 

5.คาถาแก้คาถา

ชื่ออื่น: General Counter-Spell

คำร่ายเป็นภาษาไทย: ไฟไนท์ อินคันทาเท็ม

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Finite Incantatem

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
เมื่อร่ายคาถาแล้ว ผลของคาถาก่อนจะหยุดลง

ปรากฏ:

[บทที่ 11 ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว หน้า 234 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 234 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

สเนปใช้คาถานี้เพื่อแก้คาถาให้แฮร์รี่หยุดเต้น และเดรโกหยุดหัวเราะจากผลของคาถาก่อนหน้า (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
– คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินหลัก ๆ ดังนี้
finio (ภาษาละติน เป็นคำกริยา แปลว่า ‘จบ’) หรืออาจเป็น finire (ภาษาละติน เป็นคำกริยา แปลว่า ‘จบ’) + incantationem (ภาษาละติน เป็นคำนาม แปลว่า ‘ความลุ่มหลง’)

 

6.คาถาเสกงูดำ

ชื่ออื่น: Snake Summons Spell, Snake Conjuring-Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: เซอร์เพ็นซอร์เทีย

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Serpensortia

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
คาถานี้เวลาใช้ให้ยกไม้ขึ้นแล้วร่ายคาถา จะเกิดเสียงระเบิดที่ปลายไม้กายสิทธิ์ แล้วงูใหญ่สีดำยาวจะพุ่งออกมาจากปลายไม้กายสิทธิ์

ปรากฏ:
[บทที่ 11 ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว หน้า 236 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 236 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

เดรโกใช้คาถานี้หวังจะให้แฮร์รี่ตกใจ (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

ข้อมูลน่ารู้อื่นๆ:
– ในหนังสือไม่มีการกล่าวถึงว่าสเนปใช้คาถาใด หรือคำร่ายใดในการเสกงูให้หายไป แต่ในภาพยนตร์สเนปใช้คาถาที่มีคำร่ายว่า ‘วิเปอร่า อีวาเนสกา’ (Vipera Evanesca)
– คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละตินหลัก ๆ ดังนี้
serpens (ภาษาละติน เป็นคำนาม แปลว่า ‘งู’) + ortus (ภาษาละติน เป็นคำกริยาและคำคุณศัพท์ แปลว่า ‘เกิด, ถูกสร้าง’)

 

7.คาถาเผยความลับ

ชื่ออื่น: Revealing Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: อะพาเรซีอุม

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Aparecium

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
คาถานี้ถ้าจะใช้ให้เอาไม้กายสิทธิ์เคาะที่สิ่งสิ่งของ เช่น สมุด 3 ที แล้วร่ายคาถา ถ้าหมึกล่องหนจริงจะต้องมีตัวอักษรปรากฏขึ้น

ปรากฏ:

[บทที่13 สมุดบันทึกลึกลับมาก หน้า 282 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 282 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

เฮอร์ไมโอนี่ใช้คาถานี้กับสมุดบันทึกริดเดิ้ล เพราะคิดว่าอาจถูกเขียนด้วยหมึกล่องหน แต่ก็ไม่ใช่เพราะคาถาไม่มีผล (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

ข้อมูลน่ารู้อื่นๆ:
– คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละติน คือ Appareo (ภาษาละติน เป็นคำกริยา แปลว่า ‘ปรากฏ’)
– ชื่อคาถานี้ปรากฏใน Wonderbook: Book of Potions

 

8.คาถาเสกไฟที่ปลายไม้กายสิทธิ์

ชื่ออื่น: Wand-Lighting Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: ลูมอส

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Lumos

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
คาถานี้เพื่อร่ายคาถาแล้วจะมีแสงไฟดวงเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นที่ปลายไม้กายสิทธิ์

ปรากฏ:

[บทที่ 15 อาราก๊อก หน้า 327 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 327 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

แฮร์รี่ใช้คาถานี้เสกไฟเพื่อส่องหาร่องรอยของแมงมุมในป่าต้องห้าม (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)
[บทที่ 16 ห้องแห่งความลับ หน้า 362 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 362 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

แฮร์รี่ใช้คาถานี้เสกไฟเมื่อลงมาถึงอุโมงค์ไปห้องแห่งความลับ (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
– คำร่ายคาถานี้มาจากภาษาละติน คือ lumen (ภาษาละติน เป็นคำนาม แปลว่า ‘แสงสว่าง’)

 

9.คาถาลบความจำ

ชื่ออื่น: Memory Charm, Memory Modifying Charm, Forgetfulness Charm

คำร่ายเป็นภาษาไทย: ออบลิเวียต (เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1) / อ๊อบบลิวิอาเต้ (เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7) / อ็อบบลิวิอาเต้ (เล่ม 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 15) / ออบลิวีอาเต้ (เล่ม 7 พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 12)

คำร่ายเป็นภาษาอังกฤษ: Obliviate

คำอธิบายวิธีร่ายคาถา:
คาถานี้เวลาใช้ให้ยกไม้ขึ้นสูงเหนือหัว แล้วร่ายคาถา

ปรากฏ:

[บทที่ 3 บ้านโพรงกระต่าย หน้า 48 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 48 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

มีการกล่าวถึงว่าพวกกระทรวงเวทมนตร์ต้องเสกคาถาลบความจำใส่มักเกิ้ล เพื่อป้องกันความลับเรื่องเวทมนตร์รั่วไหล (แค่พูดถึง ไม่มีการร่ายคาถา)
[บทที่ 16 ห้องแห่งความลับ หน้า 357 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 357 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

มีการกล่าวถึงว่าล็อกฮาร์ตบอกว่าตัวเขาเก่งคาถานี้ และใช้คาถานี้กับพ่อมดแม่มดหลายราย เพื่อเอาเรื่องราวความดีความชอบมาเป็นของเขาเอง แล้วล็อกฮาร์ตก็กะจะใช้คาถานี้กับแฮร์รี่และรอน แต่ยังไม่ทันทำได้ก็โดนแฮร์รี่ปลดอาวุธก่อน (แค่พูดถึง ไม่มีการร่ายคาถา)
[บทที่ 16 ห้องแห่งความลับ หน้า 364 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 364 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

ล็อกฮาร์ตตั้งใจใช้ไม้กายสิทธิ์ที่ติดเทปกาวของรอนเสกคาถานี้ใส่รอนกับแฮร์รี่ แต่เพราะไม้กายสิทธิ์อยู่ในสภาพไม่ดี คาถาเลยย้อนกลับ ล็อกฮาร์ตเลยสูญเสียความทรงจำเสียเอง (มีพูดร่ายคาถา 1 ครั้ง)
[บทที่ 17 ทายาทของสลิธีริน หน้า 388 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 388 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

รอนบอกแฮร์รี่ว่าล็อกฮาร์ตโดนคาถาย้อนกลับเลยสูญเสียความทรงจำ (แค่พูดถึง ไม่มีการร่ายคาถา)
[บทที่ 18 รางวัลของด๊อบบี้   หน้า 396 (พิมพ์ครั้งที่ 1) / หน้า 396 (พิมพ์ครั้งที่ 7)]

รอนบอกดัมเบิลดอร์ว่า ล็อกฮาร์ตโดนคาถาย้อนกลับเลยสูญเสียความทรงจำ (แค่พูดถึง ไม่มีการร่ายคาถา)

ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ:
– คำร่ายคาถานี้อาจมาจากภาษาอังกฤษ หรือภาษาละติน คือ oblivion (ภาษาอังกฤษ เป็นคำนาม แปลว่า ‘การลืม’), oblivio (ภาษาละติน เป็นคำนามแปลว่า ‘การลืม’), oblivisci (ภาษาละติน เป็นคำกริยา แปลว่า ‘ลืม’)

 

คาถาที่ถูกพูดถึงในเล่มนี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าคำร่ายที่แท้จริงคืออะไร

คาถาโฮมอร์ฟัส (Homorphus Charm) ถูกกล่าวถึงในบทที่ 10 ลูกบลัดเจอร์พิฆาต หน้า 199 โดยล็อกฮาร์ตพูดว่าเป็นคาถาที่ซับซ้อน เขาใช้คาถานี้ปราบมนุษย์หมาป่าวักก้าวักก้า โดยการเอาไม้กายสิทธิ์จิ้มที่คอเหยื่อและร่ายคาถา ซึ่งเป็นไปได้ว่าผลของคาถาคือทำให้มนุษย์หมาป่ากลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์ปกติดังเดิม ขนหายไปและเขี้ยวหดสั้นลง เบื้องต้นคำว่า Homorphus มาจากการประสมคำที่เกิดจากคำภาษาละติน คือ homo (เป็นคำนาม แปลว่า ‘มนุษย์’) กับคำภาษากรีกคือ morphe (เป็นคำนาม แปลว่า ‘รูปร่าง’)

 

แหล่งอ้างอิง:

  • หนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ (ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 1)
  • หนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ (ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 7)
  • Latin Dictionary by Collins Gem
  • http://harrypotter.wikia.com
  • https://www.hp-lexicon.org/