คู่มือแปลงร่างเบื้องต้น โดย เอ็มเมริก สวิทซ์ (A Beginner’s Guide to Transfiguration)

คู่มือแปลงร่าง (A Beginner’s Guide to Transfiguration) โดยเอ็มเมริก สวิทซ์ (Emeric Switch) เป็นตำราเรียนวิชาแปลงร่างของนักเรียนชั้นปีหนึ่ง


เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง

เมื่อต้องแปลงร่าง มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องโบกไม้กายสิทธิ์อย่างมั่นคงและแน่วแน่ ห้ามแกว่งไม้ไปมาหรือหมุนวนไม้กายสิทธิ์เกินความจำเป็น เพราะการแปลงร่างจะไม่เป็นผลสำเร็จอย่างแน่นอน

รูปร่างของวัตถุที่คุณสร้างต้องชัดเจนในจิตใจ ก่อนที่จะพยายามร่ายคาถาแปลงร่าง

ผู้เริ่มต้นจะต้องร่ายคาถาให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง พ่อมดที่มีความเชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องร่ายคาถาให้มีเสียง

การแปลงร่างที่ไม่สมบูรณ์เป็นเพราะการจัดวางให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นยุ่งยาก แต่คุณต้องพยายามอย่างเต็มที่ การทิ้งหัวกระต่ายไว้บนแท่นวางเท้าเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบและอันตราย ร่าย “เรปารีฟาร์จ! (Reparifarge!)” แล้ววัตถุหรือสิ่งมีชีวิตจะกลับคืนสู่สภาพเดิมของมัน

สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนรูปร่าง เว้นแต่จะเกิดจากพ่อมดผู้เปี่ยมด้วยทักษะและทรงพลัง จงรู้ขีดจำกัดของตัวเอง


เนื้อหานี้ไม่มีปรากฏอยู่ใน Pottermore เวอร์ชั่นปัจจุบัน แต่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ที่ https://pottermore.fandom.com/wiki/A_Beginner%27s_Guide_to_Transfiguration