กำหนดฉายแฮร์รี่ พอตเตอร์ทั่วโลก (Harry Potter Releases Dates Worldwide)

[accordion]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์
(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone)

 • UK 4 พฤศจิกายน 2001 (premiere)
 • USA 14 พฤศจิกายน 2001 (premiere)
 • Canada 16 พฤศจิกายน 2001
 • Ireland 16 พฤศจิกายน 2001
 • Malta 16 พฤศจิกายน 2001
 • Taiwan 16 พฤศจิกายน 2001
 • UK 16 พฤศจิกายน 2001
 • USA 16 พฤศจิกายน 2001
 • Belgium 21 พฤศจิกายน 2001
 • Philippines 21 พฤศจิกายน 2001
 • Germany 22 พฤศจิกายน 2001
 • Malaysia 22 พฤศจิกายน 2001
 • Netherlands 22 พฤศจิกายน 2001
 • Singapore 22 พฤศจิกายน 2001
 • Switzerland 22 พฤศจิกายน 2001
 • Austria 23 พฤศจิกายน 2001
 • Brazil 23 พฤศจิกายน 2001
 • Denmark 23 พฤศจิกายน 2001
 • Finland 23 พฤศจิกายน 2001
 • Mexico 23 พฤศจิกายน 2001 (premiere)
 • Norway 23 พฤศจิกายน 2001
 • South Africa 23 พฤศจิกายน 2001
 • Sweden 23 พฤศจิกายน 2001
 • Argentina 29 พฤศจิกายน 2001
 • Australia 29 พฤศจิกายน 2001
 • Chile 29 พฤศจิกายน 2001
 • Israel 29 พฤศจิกายน 2001
 • New Zealand 29 พฤศจิกายน 2001
 • Colombia 30 พฤศจิกายน 2001
 • Greece 30 พฤศจิกายน 2001
 • Guatemala 30 พฤศจิกายน 2001
 • Iceland 30 พฤศจิกายน 2001
 • Mexico 30 พฤศจิกายน 2001
 • Portugal 30 พฤศจิกายน 2001
 • Spain 30 พฤศจิกายน 2001
 • Thailand 30 พฤศจิกายน 2001
 • Japan 1 ธันวาคม 2001
 • France 5 ธันวาคม 2001
 • Venezuela 5 ธันวาคม 2001
 • Italy 6 ธันวาคม 2001
 • Peru 6 ธันวาคม 2001
 • Slovenia 6 ธันวาคม 2001
 • Panama 7 ธันวาคม 2001
 • Hungary 13 ธันวาคม 2001
 • South Korea 14 ธันวาคม 2001
 • Kuwait 15 ธันวาคม 2001
 • Indonesia 19 ธันวาคม 2001
 • Hong Kong 20 ธันวาคม 2001
 • Estonia 21 ธันวาคม 2001
 • Lithuania 21 ธันวาคม 2001
 • Croatia 23 ธันวาคม 2001
 • Egypt 16 มกราคม 2002
 • Poland 18 มกราคม 2002
 • China 26 มกราคม 2002 (premiere)
 • Turkey 1 กุมภาพันธ์ 2002
 • Czech Republic 14 กุมภาพันธ์ 2002
 • Bulgaria 15 กุมภาพันธ์ 2002
 • Kazakhstan 21 มีนาคม 2002
 • Russia 21 มีนาคม 2002
 • India 12 เมษายน 2002
 • Norway 4 พฤษภาคม 2002

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ (Harry Potter and the Chamber of Secrets)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ
(Harry Potter and the Chamber of Secrets)

 • UK 3 พฤศจิกายน 2002 (premiere)
 • Philippines 13 พฤศจิกายน 2002
 • Austria 14 พฤศจิกายน 2002
 • Germany 14 พฤศจิกายน 2002
 • Malaysia 14 พฤศจิกายน 2002
 • Switzerland 14 พฤศจิกายน 2002
 • USA 14 พฤศจิกายน 2002 (premiere)
 • Canada 15 พฤศจิกายน 2002
 • Ireland 15 พฤศจิกายน 2002
 • Taiwan 15 พฤศจิกายน 2002
 • UK 15 พฤศจิกายน 2002
 • USA 15 พฤศจิกายน 2002
 • Japan 16 พฤศจิกายน 2002 (premiere)
 • Singapore 16 พฤศจิกายน 2002
 • Belgium 20 พฤศจิกายน 2002
 • Israel 21 พฤศจิกายน 2002
 • Netherlands 21 พฤศจิกายน 2002
 • Brazil 22 พฤศจิกายน 2002
 • Chile 22 พฤศจิกายน 2002
 • Colombia 22 พฤศจิกายน 2002
 • Denmark 22 พฤศจิกายน 2002
 • Finland 22 พฤศจิกายน 2002
 • Iceland 22 พฤศจิกายน 2002
 • Norway 22 พฤศจิกายน 2002
 • Sweden 22 พฤศจิกายน 2002
 • Thailand 22 พฤศจิกายน 2002
 • Japan 23 พฤศจิกายน 2002
 • Argentina 28 พฤศจิกายน 2002
 • Australia 28 พฤศจิกายน 2002
 • New Zealand 28 พฤศจิกายน 2002
 • Greece 29 พฤศจิกายน 2002
 • Mexico 29 พฤศจิกายน 2002
 • Panama 29 พฤศจิกายน 2002
 • Portugal 29 พฤศจิกายน 2002
 • South Africa 29 พฤศจิกายน 2002
 • Spain 29 พฤศจิกายน 2002
 • Turkey 29 พฤศจิกายน 2002
 • France 4 ธันวาคม 2002
 • Kuwait 4 ธันวาคม 2002
 • Switzerland 4 ธันวาคม 2002
 • Hungary 5 ธันวาคม 2002
 • Peru 5 ธันวาคม 2002
 • Slovenia 5 ธันวาคม 2002
 • Bulgaria 6 ธันวาคม 2002
 • Italy 6 ธันวาคม 2002
 • Switzerland 6 ธันวาคม 2002
 • Croatia 12 ธันวาคม 2002
 • Czech Republic 12 ธันวาคม 2002
 • South Korea 13 ธันวาคม 2002
 • Hong Kong 19 ธันวาคม 2002
 • Lithuania 19 ธันวาคม 2002
 • Estonia 20 ธันวาคม 2002
 • Lithuania 20 ธันวาคม 2002
 • Russia 24 ธันวาคม 2002
 • Kazakhstan 26 ธันวาคม 2002
 • Poland 1 มกราคม 2003
 • Egypt 15 มกราคม 2003
 • China 24 มกราคม 2003
 • Venezuela 26 กุมภาพันธ์ 2003
 • India 25 เมษายน 2003
 • Norway 3 พฤษภาคม 2003

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)

 • Ireland 31 พฤษภาคม 2004
 • UK 31 พฤษภาคม 2004
 • Lithuania 1 มิถุนายน 2004
 • Belgium 2 มิถุนายน 2004
 • France 2 มิถุนายน 2004
 • Netherlands 2 มิถุนายน 2004
 • Philippines 2 มิถุนายน 2004
 • Switzerland 2 มิถุนายน 2004
 • Thailand 2 มิถุนายน 2004
 • Argentina 3 มิถุนายน 2004
 • Australia 3 มิถุนายน 2004
 • Egypt 3 มิถุนายน 2004
 • Germany 3 มิถุนายน 2004
 • Malaysia 3 มิถุนายน 2004
 • Peru 3 มิถุนายน 2004
 • Switzerland 3 มิถุนายน 2004
 • Austria 4 มิถุนายน 2004
 • Brazil 4 มิถุนายน 2004
 • Canada 4 มิถุนายน 2004
 • Iceland 4 มิถุนายน 2004
 • India 4 มิถุนายน 2004
 • Italy 4 มิถุนายน 2004
 • Kazakhstan 4 มิถุนายน 2004
 • Lithuania 4 มิถุนายน 2004
 • Mexico 4 มิถุนายน 2004
 • Poland 4 มิถุนายน 2004
 • Russia 4 มิถุนายน 2004
 • Singapore 4 มิถุนายน 2004
 • Switzerland 4 มิถุนายน 2004
 • Turkey 4 มิถุนายน 2004
 • USA 4 มิถุนายน 2004
 • Ukraine 4 มิถุนายน 2004
 • Taiwan 5 มิถุนายน 2004
 • Bahrain 9 มิถุนายน 2004
 • Sweden 9 มิถุนายน 2004
 • United Arab Emirates 9 มิถุนายน 2004
 • Australia 10 มิถุนายน 2004
 • Czech Republic 10 มิถุนายน 2004
 • Hungary 10 มิถุนายน 2004
 • New Zealand 10 มิถุนายน 2004
 • Colombia 11 มิถุนายน 2004
 • Denmark 11 มิถุนายน 2004
 • Estonia 11 มิถุนายน 2004
 • Norway 11 มิถุนายน 2004
 • South Africa 11 มิถุนายน 2004
 • Indonesia 16 มิถุนายน 2004
 • Kuwait 16 มิถุนายน 2004
 • Israel 17 มิถุนายน 2004
 • Slovakia 17 มิถุนายน 2004
 • Slovenia 17 มิถุนายน 2004
 • Bulgaria 18 มิถุนายน 2004
 • Spain 18 มิถุนายน 2004
 • Japan 26 มิถุนายน 2004
 • Hong Kong 8 กรกฎาคม 2004
 • South Korea 16 กรกฎาคม 2004
 • Panama 23 กรกฎาคม 2004
 • Portugal 29 กรกฎาคม 2004
 • Finland 4 สิงหาคม 2004
 • Greece 8 กันยายน 2004
 • China 10 กันยายน 2004

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี (Harry Potter and the Goblet of Fire)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี
(Harry Potter and the Goblet of Fire)

 • UK 6 พฤศจิกายน 2005 (London) (premiere)
 • France 8 พฤศจิกายน 2005 (Paris) (premiere)
 • Japan 11 พฤศจิกายน 2005 (Tokyo) (premiere)
 • USA 12 พฤศจิกายน 2005 (New York City, New York) (premiere)
 • Austria 16 พฤศจิกายน 2005
 • Germany 16 พฤศจิกายน 2005
 • Philippines 16 พฤศจิกายน 2005
 • United Arab Emirates 16 พฤศจิกายน 2005
 • Malaysia 17 พฤศจิกายน 2005
 • Puerto Rico 17 พฤศจิกายน 2005
 • Singapore 17 พฤศจิกายน 2005
 • Switzerland 17 พฤศจิกายน 2005
 • Thailand 16 พฤศจิกายน 2005 (premiere)
 • Thailand 17 พฤศจิกายน 2005
 • Canada 18 พฤศจิกายน 2005
 • China 18 พฤศจิกายน 2005
 • Denmark 18 พฤศจิกายน 2005
 • Finland 18 พฤศจิกายน 2005
 • India 18 พฤศจิกายน 2005
 • Indonesia 18 พฤศจิกายน 2005
 • Ireland 18 พฤศจิกายน 2005
 • Mexico 18 พฤศจิกายน 2005
 • Norway 18 พฤศจิกายน 2005
 • Sweden 18 พฤศจิกายน 2005
 • Taiwan 18 พฤศจิกายน 2005
 • Turkey 18 พฤศจิกายน 2005
 • UK 18 พฤศจิกายน 2005
 • USA 18 พฤศจิกายน 2005
 • Argentina 23 พฤศจิกายน 2005 (Buenos Aires) (premiere)
 • Belgium 23 พฤศจิกายน 2005
 • Egypt 23 พฤศจิกายน 2005
 • Netherlands 23 พฤศจิกายน 2005
 • Argentina 24 พฤศจิกายน 2005
 • Bolivia 24 พฤศจิกายน 2005
 • Chile 24 พฤศจิกายน 2005
 • Greece 24 พฤศจิกายน 2005
 • New Zealand 24 พฤศจิกายน 2005
 • Peru 24 พฤศจิกายน 2005
 • Portugal 24 พฤศจิกายน 2005
 • Slovenia 24 พฤศจิกายน 2005
 • Brazil 25 พฤศจิกายน 2005
 • Bulgaria 25 พฤศจิกายน 2005 (Sofia) (premiere)
 • Colombia 25 พฤศจิกายน 2005
 • Estonia 25 พฤศจิกายน 2005
 • Iceland 25 พฤศจิกายน 2005
 • Italy 25 พฤศจิกายน 2005
 • Panama 25 พฤศจิกายน 2005
 • Poland 25 พฤศจิกายน 2005
 • Spain 25 พฤศจิกายน 2005
 • Switzerland 25 พฤศจิกายน 2005
 • Japan 26 พฤศจิกายน 2005
 • France 30 พฤศจิกายน 2005
 • Switzerland 30 พฤศจิกายน 2005
 • Australia 1 ธันวาคม 2005
 • Croatia 1 ธันวาคม 2005
 • Czech Republic 1 ธันวาคม 2005
 • Hungary 1 ธันวาคม 2005
 • South Korea 1 ธันวาคม 2005
 • Bulgaria 2 ธันวาคม 2005
 • Lithuania 2 ธันวาคม 2005
 • Republic of Macedonia 2 ธันวาคม 2005
 • South Africa 2 ธันวาคม 2005
 • Venezuela 2 ธันวาคม 2005
 • Israel 8 ธันวาคม 2005
 • Slovakia 8 ธันวาคม 2005
 • Hong Kong 22 ธันวาคม 2005
 • Kazakhstan 22 ธันวาคม 2005
 • Lebanon 22 ธันวาคม 2005
 • Russia 22 ธันวาคม 2005
 • Serbia 22 ธันวาคม 2005
 • Ukraine 22 ธันวาคม 2005
 • Cyprus 23 ธันวาคม 2005
 • Romania 23 ธันวาคม 2005
 • Kuwait 28 ธันวาคม 2005
 • Vietnam 25 สิงหาคม 2006

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์ (Harry Potter and the Order of the Phoenix)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์
(Harry Potter and the Order of the Phoenix)

 • Japan 28 มิถุนายน 2007 (Tokyo) (premiere)
 • UK 3 กรกฎาคม 2007 (London) (premiere)
 • Belgium 4 กรกฎาคม 2007
 • Hong Kong 7 กรกฎาคม 2007 (Hong Kong) (premiere)
 • USA 8 กรกฎาคม 2007 (Los Angeles, California) (premiere)
 • Italy 10 กรกฎาคม 2007
 • Argentina 11 กรกฎาคม 2007
 • Australia 11 กรกฎาคม 2007
 • Belgium 11 กรกฎาคม 2007
 • Brazil 11 กรกฎาคม 2007
 • Canada 11 กรกฎาคม 2007
 • Colombia 11 กรกฎาคม 2007
 • France 11 กรกฎาคม 2007
 • Germany 11 กรกฎาคม 2007
 • Hong Kong 11 กรกฎาคม 2007
 • Iceland 11 กรกฎาคม 2007
 • Indonesia 11 กรกฎาคม 2007
 • Italy 11 กรกฎาคม 2007
 • Netherlands 11 กรกฎาคม 2007
 • New Zealand 11 กรกฎาคม 2007
 • Panama 11 กรกฎาคม 2007
 • Philippines 11 กรกฎาคม 2007
 • South Africa 11 กรกฎาคม 2007
 • Spain 11 กรกฎาคม 2007
 • Taiwan 11 กรกฎาคม 2007
 • USA 11 กรกฎาคม 2007
 • Venezuela 11 กรกฎาคม 2007
 • Germany 12 กรกฎาคม 2007
 • Hungary 12 กรกฎาคม 2007
 • Malaysia 12 กรกฎาคม 2007
 • Mexico 12 กรกฎาคม 2007
 • Portugal 12 กรกฎาคม 2007
 • Serbia 12 กรกฎาคม 2007
 • Singapore 12 กรกฎาคม 2007
 • Slovakia 12 กรกฎาคม 2007
 • South Korea 12 กรกฎาคม 2007
 • Thailand 12 กรกฎาคม 2007
 • UK 12 กรกฎาคม 2007
 • Denmark 13 กรกฎาคม 2007
 • Finland 13 กรกฎาคม 2007
 • India 13 กรกฎาคม 2007
 • Ireland 13 กรกฎาคม 2007
 • Latvia 13 กรกฎาคม 2007
 • Lithuania 13 กรกฎาคม 2007
 • Malta 13 กรกฎาคม 2007
 • Norway 13 กรกฎาคม 2007
 • Sweden 13 กรกฎาคม 2007
 • Kuwait 18 กรกฎาคม 2007
 • Croatia 19 กรกฎาคม 2007
 • Czech Republic 19 กรกฎาคม 2007
 • Israel 19 กรกฎาคม 2007
 • Kazakhstan 19 กรกฎาคม 2007
 • Russia 19 กรกฎาคม 2007
 • Slovenia 19 กรกฎาคม 2007
 • Ukraine 19 กรกฎาคม 2007
 • Bulgaria 20 กรกฎาคม 2007
 • Estonia 20 กรกฎาคม 2007
 • Japan 20 กรกฎาคม 2007
 • Romania 20 กรกฎาคม 2007
 • Poland 27 กรกฎาคม 2007
 • China 10 สิงหาคม 2007
 • Turkey 10 สิงหาคม 2007
 • Egypt 15 สิงหาคม 2007
 • Greece 21 สิงหาคม 2007
 • Pakistan 14 ตุลาคม 2007

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม (Harry Potter and the Half-Blood Prince)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม
(Harry Potter and the Half-Blood Prince)

 • Japan 6 กรกฎาคม 2009 (Tokyo) (premiere)
 • UK 7 กรกฎาคม 2009 (London) (premiere)
 • USA 8 กรกฎาคม 2009 (New York City, New York) (premiere)
 • Australia 15 กรกฎาคม 2009
 • Belgium 15 กรกฎาคม 2009
 • Brazil 15 กรกฎาคม 2009
 • Canada 15 กรกฎาคม 2009
 • China 15 กรกฎาคม 2009
 • Colombia 15 กรกฎาคม 2009
 • Egypt 15 กรกฎาคม 2009
 • France 15 กรกฎาคม 2009
 • Hong Kong 15 กรกฎาคม 2009
 • Iceland 15 กรกฎาคม 2009
 • Ireland 15 กรกฎาคม 2009
 • Italy 15 กรกฎาคม 2009
 • Japan 15 กรกฎาคม 2009
 • Mexico 15 กรกฎาคม 2009
 • Morocco 15 กรกฎาคม 2009
 • Netherlands 15 กรกฎาคม 2009
 • New Zealand 15 กรกฎาคม 2009
 • Panama 15 กรกฎาคม 2009
 • Spain 15 กรกฎาคม 2009
 • Sweden 15 กรกฎาคม 2009
 • Switzerland 15 กรกฎาคม 2009
 • UK 15 กรกฎาคม 2009
 • USA 15 กรกฎาคม 2009
 • Uruguay 15 กรกฎาคม 2009
 • Austria 16 กรกฎาคม 2009
 • Bahrain 16 กรกฎาคม 2009
 • Chile 16 กรกฎาคม 2009
 • Czech Republic 16 กรกฎาคม 2009
 • Germany 16 กรกฎาคม 2009
 • Israel 16 กรกฎาคม 2009
 • Kuwait 16 กรกฎาคม 2009
 • Malaysia 16 กรกฎาคม 2009
 • Peru 16 กรกฎาคม 2009
 • Philippines 16 กรกฎาคม 2009
 • Portugal 16 กรกฎาคม 2009
 • Puerto Rico 16 กรกฎาคม 2009
 • Russia 16 กรกฎาคม 2009
 • Singapore 16 กรกฎาคม 2009
 • Slovakia 16 กรกฎาคม 2009
 • Slovenia 16 กรกฎาคม 2009
 • South Korea 16 กรกฎาคม 2009
 • Switzerland 16 กรกฎาคม 2009
 • Thailand 16 กรกฎาคม 2009
 • Ukraine 16 กรกฎาคม 2009
 • United Arab Emirates 16 กรกฎาคม 2009
 • Bulgaria 17 กรกฎาคม 2009
 • Denmark 17 กรกฎาคม 2009
 • Finland 17 กรกฎาคม 2009
 • India 17 กรกฎาคม 2009
 • Indonesia 17 กรกฎาคม 2009
 • Kazakhstan 17 กรกฎาคม 2009
 • Lithuania 17 กรกฎาคม 2009
 • Norway 17 กรกฎาคม 2009
 • South Africa 17 กรกฎาคม 2009
 • Taiwan 17 กรกฎาคม 2009
 • Turkey 17 กรกฎาคม 2009
 • Venezuela 17 กรกฎาคม 2009
 • Argentina 23 กรกฎาคม 2009
 • Croatia 23 กรกฎาคม 2009
 • Hungary 23 กรกฎาคม 2009
 • Lebanon 23 กรกฎาคม 2009
 • Syria 23 กรกฎาคม 2009
 • Cyprus 24 กรกฎาคม 2009
 • Estonia 24 กรกฎาคม 2009
 • Latvia 24 กรกฎาคม 2009
 • Poland 24 กรกฎาคม 2009
 • Romania 24 กรกฎาคม 2009
 • Armenia 30 กรกฎาคม 2009
 • Greece 25 สิงหาคม 2009
 • Spain 21 พฤศจิกายน 2009

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ภาค 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ภาค 1
(Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1)

 • UK 11 พฤศจิกายน 2010 (London) (premiere)
 • Argentina 13 พฤศจิกายน 2010 (Buenos Aires) (premiere)
 • Australia 13 พฤศจิกายน 2010 (Gold Coast) (premiere)
 • Ireland 15 พฤศจิกายน 2010 (Dublin) (premiere)
 • Japan 15 พฤศจิกายน 2010 (Tokyo) (premiere)
 • USA 15 พฤศจิกายน 2010 (New York City, New York) (premiere)
 • Austria 17 พฤศจิกายน 2010
 • Belgium 17 พฤศจิกายน 2010
 • Egypt 17 พฤศจิกายน 2010
 • Finland 17 พฤศจิกายน 2010
 • Germany 17 พฤศจิกายน 2010
 • Kuwait 17 พฤศจิกายน 2010
 • Mexico 17 พฤศจิกายน 2010
 • Netherlands 17 พฤศจิกายน 2010
 • Singapore 17 พฤศจิกายน 2010
 • Slovakia 17 พฤศจิกายน 2010
 • Sweden 17 พฤศจิกายน 2010
 • Thailand 17 พฤศจิกายน 2010 (Premiere)
 • Turkey 17 พฤศจิกายน 2010
 • Argentina 18 พฤศจิกายน 2010
 • Australia 18 พฤศจิกายน 2010
 • Colombia 18 พฤศจิกายน 2010
 • Croatia 18 พฤศจิกายน 2010
 • Czech Republic 18 พฤศจิกายน 2010
 • Denmark 18 พฤศจิกายน 2010
 • Greece 18 พฤศจิกายน 2010
 • Israel 18 พฤศจิกายน 2010
 • Kazakhstan 18 พฤศจิกายน 2010
 • Malaysia 18 พฤศจิกายน 2010
 • Mexico 18 พฤศจิกายน 2010
 • New Zealand 18 พฤศจิกายน 2010
 • Peru 18 พฤศจิกายน 2010
 • Philippines 18 พฤศจิกายน 2010
 • Portugal 18 พฤศจิกายน 2010
 • Puerto Rico 18 พฤศจิกายน 2010
 • Republic of Macedonia 18 พฤศจิกายน 2010
 • Slovenia 18 พฤศจิกายน 2010
 • Switzerland 18 พฤศจิกายน 2010
 • Thailand 18 พฤศจิกายน 2010
 • Ukraine 18 พฤศจิกายน 2010
 • United Arab Emirates 18 พฤศจิกายน 2010
 • Brazil 19 พฤศจิกายน 2010
 • Bulgaria 19 พฤศจิกายน 2010
 • Canada 19 พฤศจิกายน 2010
 • Estonia 19 พฤศจิกายน 2010
 • Iceland 19 พฤศจิกายน 2010
 • India 19 พฤศจิกายน 2010
 • Indonesia 19 พฤศจิกายน 2010
 • Ireland 19 พฤศจิกายน 2010
 • Italy 19 พฤศจิกายน 2010
 • Japan 19 พฤศจิกายน 2010
 • Latvia 19 พฤศจิกายน 2010
 • Lithuania 19 พฤศจิกายน 2010
 • Norway 19 พฤศจิกายน 2010
 • Panama 19 พฤศจิกายน 2010
 • Poland 19 พฤศจิกายน 2010
 • Russia 19 พฤศจิกายน 2010
 • Spain 19 พฤศจิกายน 2010
 • Taiwan 19 พฤศจิกายน 2010
 • UK 19 พฤศจิกายน 2010
 • USA 19 พฤศจิกายน 2010
 • Serbia 21 พฤศจิกายน 2010
 • France 24 พฤศจิกายน 2010
 • Switzerland 24 พฤศจิกายน 2010
 • Hungary 25 พฤศจิกายน 2010
 • Georgia 26 พฤศจิกายน 2010
 • South Africa 26 พฤศจิกายน 2010
 • Vietnam 26 พฤศจิกายน 2010
 • Armenia 4 ธันวาคม 2010
 • Hong Kong 16 ธันวาคม 2010
 • South Korea 16 ธันวาคม 2010

[/acc_item]
[acc_item title=”แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ภาค 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)”]

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต ภาค 2
(Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)

 • UK 7 กรกฎาคม 2011 (London) (premiere)
 • USA 11 กรกฎาคม 2011 (New York City, New York) (premiere)
 • Argentina 12 กรกฎาคม 2011 (Buenos Aires) (premiere)
 • Kuwait 12 กรกฎาคม 2011
 • Australia 13 กรกฎาคม 2011
 • Azerbaijan 13 กรกฎาคม 2011
 • Belgium 13 กรกฎาคม 2011
 • Bosnia and Herzegovina 13 กรกฎาคม 2011
 • Denmark 13 กรกฎาคม 2011
 • Egypt 13 กรกฎาคม 2011
 • Finland 13 กรกฎาคม 2011
 • France 13 กรกฎาคม 2011
 • Germany 13 กรกฎาคม 2011
 • Iceland 13 กรกฎาคม 2011
 • Israel 13 กรกฎาคม 2011
 • Italy 13 กรกฎาคม 2011
 • Japan 13 กรกฎาคม 2011 (Tokyo) (premiere)
 • Kazakhstan 13 กรกฎาคม 2011
 • Netherlands 13 กรกฎาคม 2011
 • Norway 13 กรกฎาคม 2011
 • Russia 13 กรกฎาคม 2011
 • Serbia 13 กรกฎาคม 2011
 • Sweden 13 กรกฎาคม 2011
 • Turkey 13 กรกฎาคม 2011
 • Thailand 13 กรกฎาคม 2011 (premiere)
 • Ukraine 13 กรกฎาคม 2011
 • Argentina 14 กรกฎาคม 2011
 • Chile 14 กรกฎาคม 2011
 • Croatia 14 กรกฎาคม 2011
 • Czech Republic 14 กรกฎาคม 2011
 • Georgia 14 กรกฎาคม 2011
 • Greece 14 กรกฎาคม 2011
 • Hong Kong 14 กรกฎาคม 2011
 • Malaysia 14 กรกฎาคม 2011
 • New Zealand 14 กรกฎาคม 2011
 • Peru 14 กรกฎาคม 2011
 • Philippines 14 กรกฎาคม 2011
 • Portugal 14 กรกฎาคม 2011
 • Puerto Rico 14 กรกฎาคม 2011
 • Singapore 14 กรกฎาคม 2011
 • Slovenia 14 กรกฎาคม 2011
 • South Korea 14 กรกฎาคม 2011
 • Taiwan 14 กรกฎาคม 2011
 • Thailand 14 กรกฎาคม 2011
 • Armenia 15 กรกฎาคม 2011
 • Brazil 15 กรกฎาคม 2011
 • Bulgaria 15 กรกฎาคม 2011
 • Canada 15 กรกฎาคม 2011
 • Colombia 15 กรกฎาคม 2011
 • Estonia 15 กรกฎาคม 2011
 • Hungary 15 กรกฎาคม 2011
 • India 15 กรกฎาคม 2011
 • Ireland 15 กรกฎาคม 2011
 • Japan 15 กรกฎาคม 2011
 • Lithuania 15 กรกฎาคม 2011
 • Mexico 15 กรกฎาคม 2011
 • Panama 15 กรกฎาคม 2011
 • Paraguay 15 กรกฎาคม 2011
 • Poland 15 กรกฎาคม 2011
 • Republic of Macedonia 15 กรกฎาคม 2011
 • Romania 15 กรกฎาคม 2011
 • Spain 15 กรกฎาคม 2011
 • UK 15 กรกฎาคม 2011
 • USA 15 กรกฎาคม 2011
 • Uruguay 15 กรกฎาคม 2011
 • Venezuela 15 กรกฎาคม 2011
 • Pakistan 22 กรกฎาคม 2011
 • Indonesia 29 กรกฎาคม 2011
 • China 4 สิงหาคม 2011

[/acc_item]
[/accordion]
——————————————————————————-


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/muggle-v.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_clean/functions/theme-actions.php on line 426

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/muggle-v.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_clean/functions/theme-actions.php on line 426

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/muggle-v.com/httpdocs/wp-content/themes/mts_clean/functions/theme-actions.php on line 426