[ประกาศผล] กิจกรรมชิงตั๋วเข้าชมรอบพิเศษ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ท่าน รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 1. เพ็ญนภา ทาสวัสดิ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 2. ศรัญญา เครือปราณีต (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 3. วิมลณัฐ สุรกุล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 4. มิ่งฉัตร อนุวัฒน์นนทเขต (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 5. พิชามญชุ์ หล่อวิทยา (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 6. ปัญนิตา ซอโสตถิกุล (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 7. ฐิติรัตน์ กลางแก้วกิจ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 8. ปวีณา วรานุสาสน์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 9. สรรพิพัฒน์ ห่วงสวัสดิ์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 10. นันทิชา พนาเวศร์ (ยืนยันสิทธิ์แล้ว)

กรุณาตอบกลับจดหมายของท่าน เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ส่งคำตอบของท่านมาที่ [email protected] โดยระบุหัวจดหมายว่า “ชิงตั๋วชมรอบพิเศษ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”

ประกาศผลผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

หมายเหตุ

 • ในการรับชมภาพยนตร์ใช้ “บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น” (ที่ไม่หมดอายุ) และผู้โชคดี 1 ท่าน สามารถรับบัตรได้ 1 รายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถรับบัตรแทนกันได้
 • รับบัตร 19:00 – 19:50 น. ดูหนัง 20:00 น. (ปิดลงทะเบียน 20:00 น. รายชื่อที่รับตั๋วช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลจากเว็บไซต์นี้และในเว็บอื่นเกิน 1 ชื่อ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อ เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.