ปฏิทินและช่วงเวลาในโลกเวทมนตร์

***ข้อมูลเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวม ยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน***

ช่วงเวลาที่น่าสนใจแยกตามหมวดหมู่

ปฏิทินรวมเหตุการณ์ทั้งหมดตามวันที่และเดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

  • 31 กรกฎาคม วันเกิดของแฮร์รี่ พอตเตอร์ และเจ.เค.โรว์ลิ่ง

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

Show Comments

2 Comments

  1. You-know-who 23/03/2019
  2. HERMIONE GRANGER 29/09/2019

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.