161

เครื่องรางยมทูตคืออะไร?

เนื้อหาต่อไปนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์  jkrowling.com เวอร์ชั่นเก่า ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง โดยคำตอบต่อจากนี้เป็นคำตอบของ เจ.เค.โรว์ลิ่งเอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2007

[divider type=2 bg_color=”brown”]

การอธิบายถึงเครื่องราง ‘Hallows’ ให้ชัดเจนจะเป็นการบอกเรื่องราวในหนังสือมากเกินไป จริงไหมล่ะ ทั้งเป็นชื่อเรื่องและอะไรทั้งหมดนั่น งั้นฉันขอไม่ตอบแล้วกันนะ

[divider type=2 bg_color=”brown”]

What does ‘Deathly Hallows’ mean?

Any clarification of the meaning of ‘Hallows’ would give away too much of the story – well, it would, wouldn’t it? Being the title and all. So I’m afraid I’m not answering.

[divider type=2 bg_color=”brown”]