36

จะมีหนังสือรวมคาถาประจำฮอกวอตส์ไหม?

เนื้อหาต่อไปนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์  jkrowling.com เวอร์ชั่นเก่า ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง โดยคำตอบต่อจากนี้เป็นคำตอบของ เจ.เค.โรว์ลิ่งเอง ในช่วงปี 2006

อืม… เกรงว่า ฉันไม่มีแผนที่จะเขียนนะ ที่จริง ไม่มีคาถาสำหรับ ‘ฮอกวอตส์’ โดยเฉพาะหรอก อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นคาถาสำหรับผู้วิเศษโดยทั่วไป เช่น คาถาที่พ่อมดแม่มดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถร่ายได้ถ้าใช้ตำราถูกต้อง

Could there please be a book of Hogwart spells?

Hmmm… well, I’ve got no plans to write one, I’m afraid. There really aren’t special ‘Hogwarts’ spells, in any case, just general wizarding spells such as any accomplished witch or wizard could perform if they’d consulted the right textbook.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.