วิชาเรียนในฮอกวอตส์ (Hogwarts School Subjects)

ใหม่จากเจ.เค. โรว์ลิ่ง

นักเรียนปีหนึ่งทุกคนที่ฮอกวอตส์จะต้องเรียน 7 วิชา ได้แก่ แปลงร่าง, คาถา, ปรุงยา, ประวัติศาสตร์เวทมนตร์, ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด, ดาราศาสตร์ และ สมุนไพรศาสตร์ ส่วนวิชาการบิน (บนไม้กวาด) เป็นวิชาบังคับเช่นกัน

ในช่วงปลายปีสอง นักเรียนจะต้องเลือกเรียนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยสองวิชาจากวิชาต่อไปนี้ ตัวเลขมหัศจรรย์, มักเกิ้ลศึกษา, พยากรณ์ศาสตร์, อักษรรูนโบราณ และ การดูแลสัตว์วิเศษ

วิชาที่เฉพาะทางมากๆ อย่างเช่น การเล่นแร่แปรธาตุ อาจจะเปิดให้เรียนในสองปีสุดท้าย หากมีความประสงค์จะเรียนมากพอ

ความคิดของเจ.เค. โรว์ลิ่ง

มีความแตกต่างของบางวิชาเล็กน้อยในบันทึกสมัยแรกๆ ของฉัน วิชาสมุนไพรศาสตร์ (Herbology) ถูกเรียกว่า สมุนไพรนิยม (Herbalism) วิชาพยากรณ์ศาสตร์เป็นวิชาบังคับตั้งแต่ปีหนึ่ง เช่นเดียวกับวิชาการเล่นแร่แปรธาตุและวิชาที่เรียกง่ายๆ ว่าสัตว์วิเศษ (Beasts) ในทางตรงกันข้าม วิชาแปลงร่างถูกเรียกยาวๆ ว่า การแปลงร่าง / การเปลี่ยนรูป (Transfiguration / Metamorphosis)

คำศัพท์ชื่อวิชา (สรุปให้โดยผู้แปล)

 • Transfiguration แปลงร่าง
 • Charms คาถา
 • Potions ปรุงยา
 • History of Magic ประวัติศาสตร์เวทมนตร์
 • Defence Against the Dark Arts ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด
 • Astronomy ดาราศาสตร์
 • Herbology สมุนไพรศาสตร์
 • Arithmancy ตัวเลขมหัศจรรย์
 • Muggle Studies มักเกิ้ลศึกษา
 • Divination พยากรณ์ศาสตร์
 • Study of Ancient Runes การศึกษาอักษรรูนโบราณ
 • Care of Magical Creatures การดูแลสัตว์วิเศษ
 • Alchemy การเล่นแร่แปรธาตุ

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/hogwarts-school-subjects