ไม้กายสิทธิ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ The Wand Company

ไม้กายสิทธิ์ของ The Wand Company เป็นไม้ที่ผลิตออกมาโดยมีเป้าหมายทำเป็นรีโมทคอนโทรล โดยมีรุ่นเดียวคือ

1. รุ่น Kymera Remote Wand

ปัจจุบันมีขายอยู่ 1 แบบคือไม้กายสิทธิ์ที่เป็นรีโมทรุ่นดังกล่าวนี้

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.