วรรณกรรมชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาที่ 80 แล้ว!

26 มิถุนายน 1997 คือวันแรกที่แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ ได้รับการตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษแบบบริติชเป็นภาษาแรกของโลก และได้รับการตีพิมพ์ซ้ำในภาษาต่างประเทศอื่นๆ มากมายจนถึง 79 ภาษา และล่าสุดก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาที่ 80 ในระยะเวลา 20 ปีหลังจากแฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่มแรกถือกำเนิดขึ้น ซึ่งภาษาที่ 80 นี้คือภาษาสกอตส์ (Scots)

Itchy Coo ผู้ตีพิมพ์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ว่า หนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ จะได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาสกอตส์ในเดือนตุลาคม 2017

Matthew Fitt คือผู้แปลหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ ในฉบับภาษาสกอตส์เล่มดังกล่าว นี่คือตัวอย่างการแปลเล็กน้อยจากเล่มนี้

‘Mr and Mrs Dursley, o nummer fower, Privet Loan, were prood tae say that they were gey normal, thank ye awfie muckle. They were the lest fowk ye wid jalouse wid be taigled up wi onythin unco or ferlie, because they jist widnae hae onythin tae dae wi joukery packery like yon.’