เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน (Order of Merlin)

เหรียญตราแห่งเมอร์ลินเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เหล่าแม่มดและพ่อมดผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกผู้วิเศษ ระดับของรางวัลมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม


เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง

เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน (บางครั้งรู้จักกันในตัวย่อ ห.ม.) ออกโดยวิเซ็นกาม็อต หน่วยงานซึ่งมีมาก่อนกระทรวงเวทมนตร์ และปัจจุบันทำหน้าที่ในรูปแบบเหมือนการรวมตัวกันของศาลและรัฐสภา  เหรียญตราประกอบด้วยเหรียญรางวัลทองล้ำค่าประดับด้วยโบว์สีเขียว (กรณีชั้นหนึ่ง) ประดับด้วยโบว์สีม่วง (กรณีชั้นสอง) หรือประดับด้วยโบว์สีขาว (กรณีชั้นสาม)

เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงพ่อมดผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคของเขา มีการจัดมอบให้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำนานกล่าวไว้ว่าโบว์สีเขียวที่ประดับบนเหรียญตราชั้นหนึ่งนั้นมีความหมายเพื่อแสดงถึงบ้านของเมอร์ลินที่ฮอกวอตส์

เหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งมอบเป็นรางวัลสำหรับ ‘การกระทำอันหาญกล้าแสนโดดเด่นหรือความสามารถอันเลอเลิศ’ ในด้านเวทมนตร์ เหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นสองมอบเป็นรางวัลสำหรับ ‘การบรรลุผลสำเร็จหรือความพยายามอันใดที่เกินกว่าธรรมดา’ และเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นสามมอบให้สำหรับผู้ที่ ‘เสริมสร้างองค์ความรู้ของพวกเราหรือความบันเทิง’

อย่างที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ กับบรรดารางวัลสูงค่าที่คนปรารถนามาก เหล่าคนโปรดของกระทรวงเวทมนตร์ดูเหมือนจะได้รับเหรียญตราแห่งเมอร์ลิน โดยเฉพาะระดับชั้นสูงๆ มากเกินกว่าที่ใครก็ตามจะคาดคิดได้ ในขณะที่ไม่มีใครเลยที่กล้าโต้เถียงเมื่ออัลบัส ดัมเบิลดอร์ได้รับเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งของเขาจากการพิชิตพ่อมดร้ายกรินเดลวัลด์ มีการบ่นอุบอิบเยอะอยู่เหมือนกันในชุมชนผู้วิเศษเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ คอร์นีเลียส ฟัดจ์ ให้รางวัลเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งแก่ตัวเขาเอง สำหรับหน้าที่การงานที่จริงๆ แล้วหลายๆ คนต่างก็พิจารณาเห็นสมควรว่าน้อยเกินกว่าจะเรียกว่ายอดเยี่ยม ผู้รับรางวัลเหรียญตราในระดับสูงสุดคนอื่นที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ายังรวมถึง อาร์กทูรัส แบล็ก เขาเป็นปู่ของซิเรียส แบล็ก และเขายังถูกเชื่อกันในวงกว้างว่าซื้อรางวัลเหรียญตรามาจากการให้กระทรวงกู้ยืมทองจำนวนมาก


ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/order-of-merlin