Kongkung SYP
STORIES BY KONGKUNG SYP
Pottermore แปลไทย
ฮอเรซ ซลักฮอร์น (Horace Slughorn)
เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง วันเกิด: 28 เมษายน
Pottermore แปลไทย
แอนิเมไจ (Animagi)
เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง แอนิเมจัส คือ แม่มดหรือพ่อมดที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้ดังใจ
Wonderbook: Book of Spells
บทที่ 2 : คาถาขยายขนาดและหดตัว (Engorgement & Shrinking Charms)
คาถาที่ตรงไปตรงมาแต่อันตรายอย่างน่าประหลาดใจเหล่านี้ส่งผลให้ของบางอย่างขยายขนาดหรือหดตัวได้ คุณกำลังจะได้เรียนรู้คาถาทั้งคู่นี้พร้อมกัน เพื่อว่าคุณจะได้สามารถแก้ไขการร่ายคาถาที่มากเกินไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการบังเอิญไปหดขนาดการบ้านของคุณลงจนมีขนาดเล็กกระจิ๋ว หรือการปล่อยให้คางคกยักษ์ไปอาละวาดในแปลงดอกไม้ที่โรงเรียนของคุณ
Wonderbook: Book of Spells
บทที่ 2 : คาถาเผยความลับ (Revealing Charm)
คาถาเผยความลับจะเผยให้เห็นถึงหมึกล่องหนหรือข้อความที่ถูกซ่อนไว้โดยเวทมนตร์ คาถานี้สามารถแก้มนตร์ปกปิดส่วนมากได้ ดังนั้นควรระวังไว้ว่าแผนก่อให้เกิดความเสียหายใดๆที่ถูกปกปิดไว้ด้วยหมึกล่องหนสามารถถูกเปิดเผยได้ง่าย ๆ โดยผู้ปกครองที่เป็นผู้วิเศษและอาจารย์เช่นกัน
Pottermore แปลไทย
โรงเรียนเวทมนตร์ (Wizarding Schools)
ประเทศที่มีโรงเรียนเวทมนตร์เป็นของตนเองนั้นมีจำนวนอยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่มี สาเหตุเพราะว่าประชากรพ่อมดแม่มดในแต่ละประเทศส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน ในบางกรณีชุมชนผู้วิเศษในประเทศดังกล่าวนั้นมีขนาดเล็กหรือกว้างกระจายออกไป การศึกษาทางไปรษณีย์จึงมีประสิทธิผลที่ดีกว่าในการให้การศึกษาแก่เหล่าคนหนุ่มสาว มีโรงเรียนพ่อมดแม่มดที่ก่อตั้งมายาวนานและมีเกียรติทั่วโลก