Lily Evans Potter
Lily Evans Potter
"แฮร์รี่ พอตเตอร์ ไม่ใช่หนังสือเพื่อความบันเทิงแต่เพียงอย่างเดียว ถ้าคุณอ่านโดยซึมซับแง่คิดต่างๆ สำนวนภาษา แนวการเขียน หรือเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของชาติเรา คุณจะได้ความรู้กว้างขึ้น และมันอาจนำไปสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ดีก็ได้" Lily Evans Potter (แฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่ พอตเตอร์ 2014)
STORIES BY LILY EVANS POTTER
ไม้กายสิทธิ์สะสม
ไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากไม้จริงของ Magical Alley
ไม้กายสิทธิ์ของ Magical Alley ไม่มีรุ่นเฉพาะ เป็นการเลือกสไตล์ไม้ด้วยตนเอง
ไม้กายสิทธิ์สะสม
ไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากไม้จริงของ Alivan’s
ไม้กายสิทธิ์ของ Alivan’s แบ่งเป็นรุ่นตามนี้ 1.รุ่น The
ไม้กายสิทธิ์สะสม
ไม้กายสิทธิ์งานเลียนแบบจากจีน
ไม้กายสิทธิ์งานเลียนแบบจากจีนมีอยู่ 7 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นกล่องม่วง
ไม้กายสิทธิ์สะสม
ไม้กายสิทธิ์งานเลียนแบบจากญี่ปุ่น
ในส่วนของไม้กายสิทธิ์งานเลียนแบบจากญี่ปุ่น เท่าที่สืบค้นได้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 รุ่นคือ 1. รุ่นกล่องคีบจากตู้เกม
ไม้กายสิทธิ์สะสม
ไม้กายสิทธิ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ The Wand Company
ไม้กายสิทธิ์ของ The Wand Company เป็นไม้ที่ผลิตออกมาโดยมีเป้าหมายทำเป็นรีโมทคอนโทรล